Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIEDostawa aparatury medycznej

Starachowice: Dostawa aparatury medycznej
Numer ogłoszenia: 12956 – 2016; data zamieszczenia: 19.01.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 307934 – 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Radomska 70, 27-200 Starachowice, woj. świętokrzyskie, tel. 041 2745202 w. 182, faks 041 2746158.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa aparatury medycznej.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Tor wizyjny Full HD z osprzętem 1 szt. 2. Aparat USG przenośny 1 szt. 3. System ogrzewania pacjenta 1 szt. 4. Aparat EEG dwustanowiskowy 1 szt. 5. Aparat USG 1 szt. 6. Głowica USG do pro Focus 2202 1 szt. 7. Głowica liniowa do echokardiografu Philips IE33 1 szt. 8. Szafy medyczne 5 szt. Taborety medyczne 6 szt. 9. Autorefraktometr 1 szt. Ekran LCD do badania ostrości wzroku 1 szt. Tablica optotypów LCD 1 szt. Przebudowa zestawu funduskamery TRC-50EX 1 szt..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.10.00.00-1, 33.11.22.00-0, 33.16.21.00-4, 33.19.51.00-4, 33.12.11.00-5, 33.19.20.00-2.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: Tor wizyjny Full HD z osprzętem

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10.12.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • MEDIM Sp. z o.o., ul. Puławska 45B, 05-500 Piaseczno, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 167214,67 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 166730,19

 • Oferta z najniższą ceną: 166730,19 / Oferta z najwyższą ceną: 166730,19

 • Waluta: PLN .

Część NR: 2   

Nazwa: Aparat USG przenośny

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09.12.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • KOSMED Sp. z o.o., ul. Łazy 30a, 25-677 Kielce, kraj/woj. świętokrzyskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 129537,08 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 72100,00

 • Oferta z najniższą ceną: 72100,00 / Oferta z najwyższą ceną: 85092,59

 • Waluta: PLN .

Część NR: 3   

Nazwa: System ogrzewania pacjenta

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22.12.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Medicavera Sp. z o.o. Dahlhausen Group, ul. Wawrzyniaka 6W, 70-392 Szczecin, kraj/woj. zachodniopomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 9259,26 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 6185,00

 • Oferta z najniższą ceną: 6185,00 / Oferta z najwyższą ceną: 6185,00

 • Waluta: PLN .

Część NR: 4   

Nazwa: Aparat EEG dwustanowiskowy

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10.12.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • ELMIKO MEDICAL Sp. z o.o., ul. Poleczki 29, 02-822 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 66960,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 66960,00

 • Oferta z najniższą ceną: 66960,00 / Oferta z najwyższą ceną: 66960,00

 • Waluta: PLN .

Część NR: 5   

Nazwa: Aparat USG

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09.12.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • KOSMED Sp. z o.o., ul. Łazy 30a, 25-677 Kielce, kraj/woj. świętokrzyskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 78703,70 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 83250,00

 • Oferta z najniższą ceną: 83250,00 / Oferta z najwyższą ceną: 83250,00

 • Waluta: PLN .

Część NR: 6   

Nazwa: Głowica USG do pro Focus 2202

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10.12.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • VARIMED Sp. z o.o., ul. Powstańców Śląskich 5, 53-332 Wrocław, kraj/woj. dolnośląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 32400,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 32400,00

 • Oferta z najniższą ceną: 32400,00 / Oferta z najwyższą ceną: 32400,00

 • Waluta: PLN .

Część NR: 7   

Nazwa: Głowica liniowa do echokardiografu Philips IE33

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10.12.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • ProfiMedical Bestry Wichary Sp. J., ul. Oswobodzenia 1, 40-403 Katowice, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 26305,56 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 31296,30

 • Oferta z najniższą ceną: 31296,30 / Oferta z najwyższą ceną: 31296,30

 • Waluta: PLN .

Część NR: 8   

Nazwa: Szafy i taborety medyczne, Taborety medyczne

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09.12.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • ALVO Sp. z o.o. Sp. k., ul. Południowa 21A, 64-030 Śmigiel, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 41570,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 36134,15

 • Oferta z najniższą ceną: 36134,15 / Oferta z najwyższą ceną: 42760,00

 • Waluta: PLN .

Część NR: 9   

Nazwa: Autorefraktometr, Ekran LCD do badania ostrości wzroku, Przebudowa zestawu funduskamery TRC-50EX

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10.12.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • TOPCON Polska sp. z o.o., ul. Warszawska 23, 42-470 Siewierz, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 88000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 90445,44

 • Oferta z najniższą ceną: 90445,44 / Oferta z najwyższą ceną: 90445,44

 • Waluta: PLN .