Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIEDostawa artykułów spożywczych dla stołówki Internatu Zespołu Szkół Technicznych w Słubiacach

Słubice: Dostawa artykułów spożywczych dla stołówki Internatu Zespołu Szkół Technicznych w Słubiacach
Numer ogłoszenia: 19844 – 2016; data zamieszczenia: 28.01.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 327302 – 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Technicznych im. inż.Tadeusza Tańskiego w Słubicach, Al. Niepodległości 13, 69-100 Słubice, woj. lubuskie, tel. 95 7582577, faks 95 7584844.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa artykułów spożywczych dla stołówki Internatu Zespołu Szkół Technicznych w Słubiacach.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Dostawa artykułów spożywczych dla stołówki Internatu Zespołu Szkół Technicznych w Słubiacach.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.00.00.00-8, 15.81.00.00-9, 15.11.30.00-3, 15.13.11.30-5, 15.13.15.00-0, 03.14.25.00-3, 15.80.00.00-6, 15.50.00.00-3, 15.30.00.00-1, 15.22.10.00-3, 03.21.21.00-1.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: Dostawa świeżych wyrobów piekarskich i ciastkarskich

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 04.01.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Piekarnia Cukiernia GURSZ Sp. z o.o., ul. Gwardii Ludowej 33, 64-400 Międzychód, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 9939,50 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 9974,60

 • Oferta z najniższą ceną: 9974,60 / Oferta z najwyższą ceną: 16602,45

 • Waluta: PLN .

Część NR: 2   

Nazwa: Dostawa mięsa wieprzowego i wędlin

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 04.01.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • CLAUDIUSZ II MAĆKOWIAK Spółka Jawna, E. Orzeszkowej 25, 64-030 Śmigiel, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 42810,29 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 37424,94

 • Oferta z najniższą ceną: 37424,94 / Oferta z najwyższą ceną: 38859,45

 • Waluta: PLN .

Część NR: 3   

Nazwa: Dostawa mięsa drobiowego

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 04.01.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Zakład Przetwórstwa Mięsnego Krzysztof Sobieraj, Gorzowska 19, 66-435 Krzeszyce, kraj/woj. lubuskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 10723,71 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 10914,75

 • Oferta z najniższą ceną: 10914,75 / Oferta z najwyższą ceną: 11398,80

 • Waluta: PLN .

Część NR: 4   

Nazwa: Dostawa ryb mrożonych

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 04.01.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • P.H.U. FALA Grzegorz Romanowski, Podmiejska 23, 66-400 Gorzów Wlkp., kraj/woj. lubuskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 4655,43 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 5424,30

 • Oferta z najniższą ceną: 5424,30 / Oferta z najwyższą ceną: 5424,30

 • Waluta: PLN .

Część NR: 5   

Nazwa: Dostawa jaj

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 04.01.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Handel Hurtowy Dariusz Łukasiewicz, Myśliborska 1a, 66-432 Baczyna, kraj/woj. lubuskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 5400,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 4677,75

 • Oferta z najniższą ceną: 4677,75 / Oferta z najwyższą ceną: 5528,25

 • Waluta: PLN .

Część NR: 6   

Nazwa: Dostawa artykułów ogólnospożywczych

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 04.01.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Hurtownia Spożywcza JANMARK Spółka Jawna Janusz Piotrowski Jakub Kępiński, Podmiejska 21A, 66-400 Gorzów Wlkp., kraj/woj. lubuskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 33888,68 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 30806,06

 • Oferta z najniższą ceną: 30806,06 / Oferta z najwyższą ceną: 33231,80

 • Waluta: PLN .

Część NR: 7   

Nazwa: Dostawa produktów mleczarskich

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 04.01.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Bema Plus Sp. z o. o., Artylerzystów 4/5, 68-200 Żary, kraj/woj. lubuskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 27746,90 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 28199,22

 • Oferta z najniższą ceną: 28199,22 / Oferta z najwyższą ceną: 28199,22

 • Waluta: PLN .

Część NR: 8   

Nazwa: Dostawa warzyw, owoców i ziemniaków

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 04.01.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Handel Hurtowy Dariusz Łukasiewicz, Myśliborska 1a, 66-432 Baczyna, kraj/woj. lubuskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 29417,62 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 28880,96

 • Oferta z najniższą ceną: 28880,96 / Oferta z najwyższą ceną: 28880,96

 • Waluta: PLN .