Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIEDostawy artykułów spożywczych

Mogilno: Dostawy artykułów spożywczych
Numer ogłoszenia: 23016 – 2016; data zamieszczenia: 02.02.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 5416 – 2016r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Placówek Specjalnych w Szerzawach, Szerzawy 2, 88-300 Mogilno, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3157026, faks 052 3157026.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawy artykułów spożywczych.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Dostawy artykułów spożywczych dla stołówki szkolnej przy Zespole Placówek Specjalnych w Szerzawach k/Mogilna. Zakres usług obejmuje dostawę: 1. DRÓB I RYBY 2. MIĘSO I WĘDLINY 3. MLEKO I JEGO PRZETWORY 4. ARTYKUŁY SPOŻYWCZE 5. PIECZYWO RÓŻNE, BUŁKI, BUŁKA TARTA 6. WARZYWA, OWOCE, CYTRUSY, ZIEMNIAKI, GRZYBY.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 03.00.00.00-1, 03.11.00.00-5, 15.81.11.00-7, 15.11.20.00-6, 15.23.11.30-5, 03.20.00.00-3.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: Dostawy artykułów spożywczych – Drób i Ryby

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01.02.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • P.H.U.P. Poldrób Sp. z o.o., ul. Żnińska, 62-200 Gniezno, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 14500,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 12225,04

 • Oferta z najniższą ceną: 12225,04 / Oferta z najwyższą ceną: 12225,04

 • Waluta: PLN .

Część NR: 2   

Nazwa: Dostawa artykułów spożywczych – Mięso i Wędliny

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01.02.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • P.H.U.P Poldrób Sp. z o.o., ul. Żnińska, 62-200 Gniezno, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 25000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 24169,70

 • Oferta z najniższą ceną: 24169,70 / Oferta z najwyższą ceną: 27920,14

 • Waluta: PLN .

Część NR: 3   

Nazwa: Dostawy artykułów spożywczych – Mleko i jego przetwory

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01.02.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Cuiavia Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Inowrocławiu, Ul. Nowa 32, 88-100 Inowrocław, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 40000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 28029,80

 • Oferta z najniższą ceną: 28029,80 / Oferta z najwyższą ceną: 32636,14

 • Waluta: PLN .

Część NR: 4   

Nazwa: Dostawy artykułów spożywczych – Artykuły spożywcze różne

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01.02.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • P.W. Bukowscy Sp. z o.o., Wiecanowo 3a, 88-300 Mogilno, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 24500,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 16840,69

 • Oferta z najniższą ceną: 16840,69 / Oferta z najwyższą ceną: 20195,92

 • Waluta: PLN .

Część NR: 5   

Nazwa: Dostawy artykułów spożywczych – Pieczywo, bułki i bułki tartej

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01.02.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • P.P.H. Plantrem, Zieleń Młyn, 62-240 Trzemeszno, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 21500,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 16509,54

 • Oferta z najniższą ceną: 16509,54 / Oferta z najwyższą ceną: 16620,25

 • Waluta: PLN .

Część NR: 6   

Nazwa: Dostawy artykułów spożywczych – Warzywa i Owoce

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01.02.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • F.H. Sezam, Ul. Magazynowa 1, 88-300 Mogilno, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 37500,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 29700,20

 • Oferta z najniższą ceną: 29700,20 / Oferta z najwyższą ceną: 29700,20

 • Waluta: PLN .