Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIENa dostawę artykułów spożywczych do stołówki Szkoły Podstawowej im. Polskich Olimpijczyków w…

Sulęcin: Na dostawę artykułów spożywczych do stołówki Szkoły Podstawowej im. Polskich Olimpijczyków w Sulęcinie
Numer ogłoszenia: 21992 – 2016; data zamieszczenia: 01.02.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 9384 – 2016r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Szkoła Podstawowa im. Polskich Olimpijczyków, Os. Kopernika 7, 69-200 Sulęcin, woj. lubuskie, tel. 095 755 23 09, faks 095 755 23 09.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Na dostawę artykułów spożywczych do stołówki Szkoły Podstawowej im. Polskich Olimpijczyków w Sulęcinie.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych do stołówki szkolnej w poniżej wyszczególnionych pakietach: PAKIET I – Dostawa artykułów spożywczych – grupa produktów: artykuły spożywcze suche i inne – 15000000-8. PAKIET II – Dostawa artykułów spożywczych – grupa produktów: wyroby garmażeryjne gotowe – 15000000-8. PAKIET III – Dostawa artykułów spożywczych – grupa produktów: warzywa – 03100000-2. PAKIET IV – Dostawa artykułów spożywczych – grupa produktów: owoce – 15300000-1. PAKIET V – Dostawa artykułów spożywczych – grupa produktów: drób – 15112000-6. PAKIET VI – Dostawa artykułów spożywczych – grupa produktów: mięso i wędliny – 15131100-6. PAKIET VII – Dostawa artykułów spożywczych – grupa produktów: nabiał – 15500000-3. PAKIET VIII – Dostawa artykułów spożywczych – grupa produktów: wyroby ciastkarskie – 15812100-4. PAKIET IX – Dostawa artykułów spożywczych – grupa produktów: pieczywo – 15811000-6. PAKIET X – Dostawa artykułów spożywczych – grupa produktów: jaja – 03142500-3. PAKIET XI – Dostawa artykułów spożywczych-grupa produktów: ziemniaki – 03212100-1. PAKIET XII – Dostawa artykułów spożywczych-grupa produktów: mrożonki – 15331170-9. PAKIET XIII – Dostawa artykułów spożywczych-grupa produktów: ryby – 15220000-6..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.00.00.00-8.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: Pakiet I – Artykuły suche i inne

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01.02.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Hurtownia Spożywcza Janmark Spółka Jawna Janusz Piotrowski, Jakub Kępiński, ul. Podmiejska 21a, 66-400 Gorzów Wlkp., kraj/woj. lubuskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 42347,51 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 42912,00

 • Oferta z najniższą ceną: 42912,00 / Oferta z najwyższą ceną: 46354,80

 • Waluta: PLN .

Część NR: 2   

Nazwa: Pakiet II – Wyroby garmażeryjne gotowe

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01.02.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • zakład Przetwórstwa Mięsnego Krzysztof Sobieraj, ul. Gorzowska 19, 66-435 Krzeszyce, kraj/woj. lubuskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 17236,93 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 12600,00

 • Oferta z najniższą ceną: 12600,00 / Oferta z najwyższą ceną: 12600,00

 • Waluta: PLN .

Część NR: 3   

Nazwa: Pakiet III – Warzywa

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01.02.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Handel Hurtowy Dariusz Łukasiewicz, ul. Myśliborska 1a, 66-432 Baczyna, kraj/woj. lubuskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 12672,10 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 11291,80

 • Oferta z najniższą ceną: 11291,80 / Oferta z najwyższą ceną: 12336,30

 • Waluta: PLN .

Część NR: 4   

Nazwa: Pakiet IV – Owoce

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01.02.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Handel Hurtowy Dariusz Łukasiewicz, ul. Mysliborska 1a, 66-432 Baczyna, kraj/woj. lubuskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 17701,23 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 15700,00

 • Oferta z najniższą ceną: 15700,00 / Oferta z najwyższą ceną: 17312,00

 • Waluta: PLN .

Część NR: 5   

Nazwa: Pakiet V – Drób

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01.02.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Zakład Przetwórstwa Mięsnego Krzysztof Sobieraj, ul. Gorzowska 19, 66-435 Krzeszyce, kraj/woj. lubuskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 20196,78 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 17320,00

 • Oferta z najniższą ceną: 17320,00 / Oferta z najwyższą ceną: 17426,00

 • Waluta: PLN .

Część NR: 6   

Nazwa: Pakiet VI – Mięso i wędliny

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01.02.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Zakład Przetwórstwa Mięsnego Krzysztof Sobieraj, ul. Gorzowska 19, 66-435 Krzeszyce, kraj/woj. lubuskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 66225,61 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 60600,00

 • Oferta z najniższą ceną: 60600,00 / Oferta z najwyższą ceną: 60719,50

 • Waluta: PLN .

Część NR: 7   

Nazwa: Pakiet VII – Nabiał

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01.02.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Bema Plus Sp. z o.o., ul. Artylerzystów 4/5, 68-200 Żary, kraj/woj. lubuskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 19715,14 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 15705,00

 • Oferta z najniższą ceną: 15705,00 / Oferta z najwyższą ceną: 16210,00

 • Waluta: PLN .

Część NR: 8   

Nazwa: Pakiet VIII – Wyroby ciastkarskie

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01.02.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • PPHU Mika Andrzej Udziela, ul. Radowska 27 Kowalów, 60-110 Rzepin, kraj/woj. lubuskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 8497,91 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 3645,00

 • Oferta z najniższą ceną: 3645,00 / Oferta z najwyższą ceną: 3645,00

 • Waluta: PLN .

Część NR: 9   

Nazwa: Pakiet IX – Pieczywo

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01.02.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • PPHU Mika Andrzej Udziela, ul. Radowska 27 Kowalów, 69-110 Rzepin, kraj/woj. lubuskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 4529,98 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 3508,00

 • Oferta z najniższą ceną: 3508,00 / Oferta z najwyższą ceną: 3508,00

 • Waluta: PLN .

Część NR: 10   

Nazwa: Pakiet X – Jaja

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01.02.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Export-Import, Hurt-Detal Mieczysława Żylińska, ul. Gorzowska 56, 66-432 Baczyna, kraj/woj. lubuskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 2859,43 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 2320,00

 • Oferta z najniższą ceną: 2320,00 / Oferta z najwyższą ceną: 2800,00

 • Waluta: PLN .

Część NR: 11   

Nazwa: Pakiet XI -Ziemniaki

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01.02.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Export-Import, Hurt-Detal Mieczysława Żylińska, ul. Gorzowska 56, 66-432 Baczyna, kraj/woj. lubuskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 5785,61 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 5120,00

 • Oferta z najniższą ceną: 5120,00 / Oferta z najwyższą ceną: 5920,00

 • Waluta: PLN .

Część NR: 12   

Nazwa: Pakiet XII – Mrożonki

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01.02.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • AB Frost sp. j. Królik, ul. Górna 8, 98-277 Brąszewice, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 34016,18 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 29760,00

 • Oferta z najniższą ceną: 29760,00 / Oferta z najwyższą ceną: 38617,00

 • Waluta: PLN .

Część NR: 13   

Nazwa: Pakiet XIII – Ryby

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01.02.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • AB Frost sp. j. Królik, ul. Górna 8, 98-277 Brąszewice, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 24007,50 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 20500,00

 • Oferta z najniższą ceną: 20500,00 / Oferta z najwyższą ceną: 24106,00

 • Waluta: PLN .