Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIENumer ogłoszenia: 10316 – 2016; data zamieszczenia: 14.01.2016

Numer ogłoszenia: 10316 – 2016; data zamieszczenia: 14.01.2016

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy:
Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 10256 – 2016 data 14.01.2016 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul. Krzywa 3, 42-400 Zawiercie, woj. śląskie, tel. 32 6723481, fax. 32 6721393.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

  • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).
  • W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 21.01.2016 godzina 09:00, miejsce: Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. 42-400 Zawiercie ul. Krzywa 3 sekretariat..
  • W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 22.01.2016 godzina 09:00, miejsce: Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. 42-400 Zawiercie ul. Krzywa 3 sekretariat..