Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIENumer ogłoszenia: 10334 – 2016; data zamieszczenia: 14.01.2016

Numer ogłoszenia: 10334 – 2016; data zamieszczenia: 14.01.2016

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy:
Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 7302 – 2016 data 11.01.2016 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie, ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 089 5228000, fax. 089 5228082.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

  • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.3.3).
  • W ogłoszeniu jest: W celu potwierdzenia dysponowania odpowiednimi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (art. 22 ust. 1 pkt 3 ustawy) Wykonawca powinien do oferty dołączyć podpisane oświadczenie wraz z co najmniej czteroma kopiami zaświadczeń o wpisie na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej..
  • W ogłoszeniu powinno być: W celu potwierdzenia dysponowania odpowiednimi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (art. 22 ust. 1 pkt 3 ustawy) Wykonawca powinien do oferty dołączyć podpisane oświadczenie wraz z wykazem osób, które będą uczestniczyć
    w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usługi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także oświadczenia, że osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia nałożone ustawą wskazującą obowiązek posiadania takich uprawnień..
  • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.3.4).
  • W ogłoszeniu jest: W celu potwierdzenia dysponowania odpowiednimi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (art. 22 ust. 1 pkt 3 ustawy) Wykonawca powinien do oferty dołączyć podpisane oświadczenie wraz z co najmniej czteroma kopiami zaświadczeń o wpisie na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej..
  • W ogłoszeniu powinno być: W celu potwierdzenia dysponowania odpowiednimi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (art. 22 ust. 1 pkt 3 ustawy) Wykonawca powinien do oferty dołączyć podpisane oświadczenie wraz z wykazem osób, które będą uczestniczyć
    w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usługi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także oświadczenia, że osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia nałożone ustawą wskazującą obowiązek posiadania takich uprawnień..