Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIENumer ogłoszenia: 12096 – 2016; data zamieszczenia: 18.01.2016

Numer ogłoszenia: 12096 – 2016; data zamieszczenia: 18.01.2016

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy:
Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 5836 – 2016 data 08.01.2016 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Pułtusk, ul. Rynek 41, 06-100 Pułtusk, woj. mazowieckie, tel. 023 6920391, fax. 023 6924296.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

  • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4..
  • W ogłoszeniu jest: IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 25.01.2016 godzina 13:00, miejsce: Urząd Miejski w Pułtusku, ul. Rynek 41, 06-100 Pułtusk..
  • W ogłoszeniu powinno być: IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 26.01.2016 godzina 11:00, miejsce: Urząd Miejski w Pułtusku, ul. Rynek 41, 06-100 Pułtusk..