Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIENumer ogłoszenia: 12890 – 2016; data zamieszczenia: 19.01.2016

Numer ogłoszenia: 12890 – 2016; data zamieszczenia: 19.01.2016

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy:
Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 10032 – 2016 data 14.01.2016 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Uniwersytet Śląski w Katowicach Dział Zamówień Publicznych, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 3592048, fax. 32 3592048.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.2) Tekst, który należy dodać:

  • Miejsce, w którym należy dodać tekst: IV.3.
  • Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian:
    8) gdy nastąpi zmiana wymogów technicznych lub/i technologicznych dot. oprogramowania;.