Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIENumer ogłoszenia: 13850 – 2016; data zamieszczenia: 20.01.2016

Numer ogłoszenia: 13850 – 2016; data zamieszczenia: 20.01.2016

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy:
Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 12272 – 2016 data 19.01.2016 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu, ul. Sienkiewicza 50, 39-400 Tarnobrzeg, woj. podkarpackie, tel. 15 822 90 15 wew. 240, fax. 15 8235788.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

  • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).
  • W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 27.01.2016 godzina 09.00, miejsce: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu, ul. Sienkiewicza 50, 39-400 Tarnobrzeg, pok. 16A..
  • W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 29.01.2016 godzina 09.00, miejsce: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu, ul. Sienkiewicza 50, 39-400 Tarnobrzeg, pok. 16A..

II.2) Tekst, który należy dodać:

  • Miejsce, w którym należy dodać tekst: -.
  • Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: nie dotyczy.