Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIENumer ogłoszenia: 14720 – 2016; data zamieszczenia: 21.01.2016

Numer ogłoszenia: 14720 – 2016; data zamieszczenia: 21.01.2016

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy:
Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 3973 – 2016 data 13.01.2016 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. prof. W. Orłowskiego CMKP, ul. Czerniakowska 231, 00-416 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 5841110, fax. 022 5841109.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).
 • W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
  22.01.2016 godzina 10:30, miejsce SPSK im. prof. W. Orłowskiego CMKP, ul. Czerniakowska 231, 00-416 Warszawa pokój nr D001 Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia..
 • W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
  26.01.2016 godzina 10:30, miejsce SPSK im. prof. W. Orłowskiego CMKP, ul. Czerniakowska 231, 00-416 Warszawa pokój nr D001 Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia..

II.2) Tekst, który należy dodać:

 • Miejsce, w którym należy dodać tekst: IV.4.4).
 • Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
  26.01.2016 godzina 10:30, miejsce SPSK im. prof. W. Orłowskiego CMKP, ul. Czerniakowska 231, 00-416 Warszawa pokój nr D001 Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia..