Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIENumer ogłoszenia: 14760 – 2016; data zamieszczenia: 21.01.2016

Numer ogłoszenia: 14760 – 2016; data zamieszczenia: 21.01.2016

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy:
Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 3375 – 2016 data 12.01.2016 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Samodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Bydgoszczy, ul. Markwarta 4-6, 85-015 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 52 5826252, fax. 52 5826209.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

  • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).
  • W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 22.01.2016 godzina 09:30, miejsce: sekretariat Dyrektora pok. nr 506 (V piętro) SP WZOZ MSW, ul. Markwarta 4-6, 85-015 Bydgoszcz.
  • W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 27.01.2016 godzina 09:30, miejsce: sekretariat Dyrektora pok. nr 506 (V piętro) SP WZOZ MSW, ul. Markwarta 4-6, 85-015 Bydgoszcz.