Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIENumer ogłoszenia: 14762 – 2016; data zamieszczenia: 21.01.2016

Numer ogłoszenia: 14762 – 2016; data zamieszczenia: 21.01.2016

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy:
Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 6350 – 2016 data 08.01.2016 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Miasto Gliwice, Wydział Zamówień Publicznych, Ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice, woj. śląskie, tel. 32 238 55 30, fax. 32 238 55 27.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

  • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).
  • W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 25.01.2016 godzina 09:00, miejsce: Sekretariat Wydziału Zamówień Publicznych Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice, III piętro, pokój 363 lub listownie na adres Zamawiającego.
  • W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 26.01.2016 godzina 09:00, miejsce: Sekretariat Wydziału Zamówień Publicznych Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice, III piętro, pokój 363 lub listownie na adres Zamawiającego.