Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIENumer ogłoszenia: 16826 – 2016; data zamieszczenia: 25.01.2016

Numer ogłoszenia: 16826 – 2016; data zamieszczenia: 25.01.2016

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy:
Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 11964 – 2016 data 18.01.2016 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Pomorskie Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy Sp. z o.o., ul. Smoluchowskiego 18, 80-214 Gdańsk, woj. pomorskie, tel. 58 3444440, fax. 58 3444440.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

  • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4.
  • W ogłoszeniu jest: 26.01.2016
    godzina 13:00, miejsce: Supra Brokers S.A. 54-118 Wrocław, ul. Aleja Śląska 1 Budynek S 1-2 piętro III..
  • W ogłoszeniu powinno być: 28.01.2016
    godzina 13:00, miejsce: Supra Brokers S.A. 54-118 Wrocław, ul. Aleja Śląska 1 Budynek S 1-2 piętro III..