Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIENumer ogłoszenia: 16874 – 2016; data zamieszczenia: 25.01.2016

Numer ogłoszenia: 16874 – 2016; data zamieszczenia: 25.01.2016

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy:
Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 12940 – 2016 data 19.01.2016 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, ul. Pożowska 8, 24-130 Końskowola, woj. lubelskie, tel. 081 8816285, fax. 081 8816663.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

  • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4.
  • W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 27.01.2016 godzina 08:30.
  • W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 28.01.2016 godzina 08:30.

II.2) Tekst, który należy dodać:

  • Miejsce, w którym należy dodać tekst: IV.3.
  • Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Zamawiający przewiduje możliwość zmiany treści niniejszej umowy w przypadku zmiany przepisów prawnych dotyczących podatku VAT.