Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIENumer ogłoszenia: 16946 – 2016; data zamieszczenia: 25.01.2016

Numer ogłoszenia: 16946 – 2016; data zamieszczenia: 25.01.2016

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy:
Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 6837 – 2016 data 19.01.2016 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Centrum Unijnych Projektów Transportowych, Plac Europejski 2, 00-844 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 262 06 28, fax. 22 262 05 01.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

  • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).
  • W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 27.01.2016 godzina 09:30, miejsce: Centrum Unijnych Projektów Transportowych, Plac Europejski 2, 00-844 Warszawa, piętro VIII, Recepcja CUPT.
  • W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 05.02.2016 godzina 09:30, miejsce: Centrum Unijnych Projektów Transportowych, Plac Europejski 2, 00-844 Warszawa, piętro VIII, Recepcja CUPT.