Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIENumer ogłoszenia: 17978 – 2016; data zamieszczenia: 26.01.2016

Numer ogłoszenia: 17978 – 2016; data zamieszczenia: 26.01.2016

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy:
Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 12130 – 2016 data 18.01.2016 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Termy Cieplickie Sp. z o.o., Park Zdrojowy 5, 58-560 Jelenia Góra, woj. dolnośląskie, tel. 75 75546900, fax. 75 75546920.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

  • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).
  • W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 26.01.2016 godzina 15:00, miejsce: Termy Cieplickie Sp. z o.o. ul. Złotnicza 12 58-500 Jelenia Góra (pokój nr 8).
  • W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 28.01.2016 godzina 14:00, miejsce: Termy Cieplickie Sp. z o.o. ul. Złotnicza 12 58-500 Jelenia Góra (pokój nr 8).