Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIENumer ogłoszenia: 18918 – 2016; data zamieszczenia: 27.01.2016

Numer ogłoszenia: 18918 – 2016; data zamieszczenia: 27.01.2016

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy:
Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 7547 – 2016 data 20.01.2016 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Pomorski Urząd Wojewódzki, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk, woj. pomorskie, tel. 058 3077545, 058 3077388, fax. 058 3077325.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

  • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).
  • W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 28.01.2016 godzina 10:00, miejsce: Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku ul. Okopowa 21/27 (pok. 198 C- sekretariat) 80-810 Gdańsk.
  • W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 01.02.2016 godzina 10:00, miejsce: Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku ul. Okopowa 21/27 (pok. 198 C- sekretariat) 80-810 Gdańsk.