Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIENumer ogłoszenia: 18920 – 2016; data zamieszczenia: 27.01.2016

Numer ogłoszenia: 18920 – 2016; data zamieszczenia: 27.01.2016

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy:
Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 18894 – 2016 data 27.01.2016 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, ul. Marszałkowska 82, 00-517 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 55 39 998, fax. 22 620 34 44.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

  • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.5).
  • W ogłoszeniu jest: Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT):168000,00 PLN.
  • W ogłoszeniu powinno być: Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT):180000,00 PLN.