Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIENumer ogłoszenia: 19894 – 2016; data zamieszczenia: 28.01.2016

Numer ogłoszenia: 19894 – 2016; data zamieszczenia: 28.01.2016

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy:
Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 7663 – 2016 data 20.01.2016 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie, ul. Dywizjonu 303 35, 08-521 Dęblin, woj. lubelskie, tel. 81 551 74 53, fax. 81 551 74 52.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

  • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).
  • W ogłoszeniu jest: IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 29.01.2016 godzina 11:00, miejsce: Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie, 08-521 Dęblin, ul. Dywizjonu 303 bud.35 (Pałac Jabłonowskich), kancelaria jawna – pok. nr 116.
  • W ogłoszeniu powinno być: IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 04.02.2016 godzina 11:00, miejsce: Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie, 08-521 Dęblin, ul. Dywizjonu 303 bud.35 (Pałac Jabłonowskich), kancelaria jawna – pok. nr 116.