Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIENumer ogłoszenia: 19900 – 2016; data zamieszczenia: 28.01.2016

Numer ogłoszenia: 19900 – 2016; data zamieszczenia: 28.01.2016

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy:
Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 340384 – 2015 data 11.12.2015 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Uniwersytet Opolski, Pl. Kopernika 11A, 45-040 Opole, woj. opolskie, tel. 077 5 415977, fax. 077 5415930.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

  • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).
  • W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 21.12.2015 godzina 10:00, miejsce: Uniwersytet Opolski, Pl. Kopernika 11A, 45-040 Opole, pok. nr 2.
  • W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 21.03.2016 godzina 10:00, miejsce: Uniwersytet Opolski, Pl. Kopernika 11A, 45-040 Opole, pok. nr 2.