Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIENumer ogłoszenia: 20854 – 2016; data zamieszczenia: 29.01.2016

Numer ogłoszenia: 20854 – 2016; data zamieszczenia: 29.01.2016

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy:
Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 18546 – 2016 data 27.01.2016 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Powiat Oleski, ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno, woj. opolskie, tel. 034 3597833, fax. 034 3597845.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

  • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.2.1).
  • W ogłoszeniu jest: IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
    1 – Cena – 90%
    2 – gwarancja (nie krótsza niż 60 miesięcy) – 10%.
  • W ogłoszeniu powinno być: 1 – Cena – 90%
    2 – Gwarancja – 10% (okres gwarancji nie krótszy niż 36 miesięcy i nie dłuższy niż 120 miesięcy).