Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIENumer ogłoszenia: 21012 – 2016; data zamieszczenia: 29.01.2016

Numer ogłoszenia: 21012 – 2016; data zamieszczenia: 29.01.2016

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy:
Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 21004 – 2016 data 29.01.2016 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zarząd Mienia m. st. Warszawy, jednostka budżetowa, ul. Jana Kazimierza 62, 01-248 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 0-22 8368103, 8773874, fax. 8368061.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: I.1).
 • W ogłoszeniu jest: NAZWA I ADRES: Zarząd Mienia m. st. Warszawy, jednostka budżetowa , ul. Jana Kazimierza 62, 01-248 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 0-22 8368103, 8773874, faks 8368061.
  Adres strony internetowej zamawiającego: www.zmw.waw.pl.
 • W ogłoszeniu powinno być: NAZWA I ADRES: Miasto stołeczne Warszawa w imieniu, którego działa Zarząd Mienia m. st. Warszawy, jednostka budżetowa , ul. Jana Kazimierza 62, 01-248 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 0-22 8368103, 8773874, faks 8368061. oraz Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. Pl. Starynkiewicza 5, 02-015 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22/4455000, fax. 22/445005
  Adres strony internetowej zamawiającego: www.zmw.waw.pl oraz www.mpwik.com.pl.
 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: I.2).
 • W ogłoszeniu jest: RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka budżetowa.
 • W ogłoszeniu powinno być: RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka budżetowa oraz spółka akcyjna.
 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.2).
 • W ogłoszeniu jest: CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 20.
 • W ogłoszeniu powinno być: CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 20 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Realizacja zakresu opcjonalnego: nie dalej niż do czterech lat od dnia zawarcia umowy.