Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIENumer ogłoszenia: 21918 – 2016; data zamieszczenia: 01.02.2016

Numer ogłoszenia: 21918 – 2016; data zamieszczenia: 01.02.2016

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy:
Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 21894 – 2016 data 01.02.2016 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Narodowy Instytut Audiowizualny, ul. Wałbrzyska 3/5, 02-739 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 380 49 00, fax. 22 380 49 01.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

  • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.5).
  • W ogłoszeniu jest: Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT):100000,00 PLN.
  • W ogłoszeniu powinno być: Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 100000,00 PLN – maksymalna wartość umowy.
  • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.6).
  • W ogłoszeniu jest: INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ Cena wybranej oferty: 100000,00 Oferta z najniższą ceną:100000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 100000,00 Waluta: PLN.
  • W ogłoszeniu powinno być: INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ Cena wybranej oferty: cena opłaty transakcyjnej za wystawienie jednego biletu lotniczego zagranicznego brutto w zł – 0,01 zł, cena opłaty transakcyjnej za wystawienie jednego biletu lotniczego krajowego brutto w zł – 0,01 zł, upust od ceny biletu lotniczego przewoźnika, jakiego wykonawca udzieli zamawiającemu przy sprzedaży biletu, w wysokości % – 2% Oferta z najniższą ceną: cena opłaty transakcyjnej za wystawienie jednego biletu lotniczego zagranicznego brutto w zł – 0,01 zł, cena opłaty transakcyjnej za wystawienie jednego biletu lotniczego krajowego brutto w zł – 0,01 zł, upust od ceny biletu lotniczego przewoźnika, jakiego wykonawca udzieli zamawiającemu przy sprzedaży biletu, w wysokości % – 2% / Oferta z najwyższą ceną: cena opłaty transakcyjnej za wystawienie jednego biletu lotniczego zagranicznego brutto w zł – 0,01 zł, cena opłaty transakcyjnej za wystawienie jednego biletu lotniczego krajowego brutto w zł – 0,01 zł, upust od ceny biletu lotniczego przewoźnika, jakiego wykonawca udzieli zamawiającemu przy sprzedaży biletu, w wysokości % – 2%.