Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIENumer ogłoszenia: 21952 – 2016; data zamieszczenia: 01.02.2016

Numer ogłoszenia: 21952 – 2016; data zamieszczenia: 01.02.2016

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy:
Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 99113 – 2015 data 03.07.2015 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki, Al. Marszałka J. Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 89 5232779, fax. 89 5232779.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

  • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.5).
  • W ogłoszeniu jest: Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 19512,20 PLN.
  • W ogłoszeniu powinno być: Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 29268,30 PLN.