Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIENumer ogłoszenia: 21954 – 2016; data zamieszczenia: 01.02.2016

Numer ogłoszenia: 21954 – 2016; data zamieszczenia: 01.02.2016

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy:
Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 9639 – 2016 data 27.01.2016 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Komenda Wojewódzka Policji, ul. Małopolska 47, 70-515 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. (091) 8211479, 8211478, fax. (091) 8211477 8215406.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

  • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).
  • W ogłoszeniu jest: 04.02.2016 godzina 11:30, miejsce: Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie Pl. Św. Piotra i Pawła 4/5 70-521 Szczecin Zespół ds. Zamówień Publicznych pok. 301..
  • W ogłoszeniu powinno być: 08.02.2016 godzina 11:30, miejsce: Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie Pl. Św. Piotra i Pawła 4/5 70-521 Szczecin Zespół ds. Zamówień Publicznych pok. 301..