Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIENumer ogłoszenia: 21990 – 2016; data zamieszczenia: 01.02.2016

Numer ogłoszenia: 21990 – 2016; data zamieszczenia: 01.02.2016

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy:
Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 15768 – 2016 data 22.01.2016 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Instytut “Centrum Zdrowia Matki Polki”, ul. Rzgowska 281/289, 93-338 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 271 17 52; 271 17 53, fax. 42 271 17 50.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.4).
 • W ogłoszeniu jest:
  Pakiet 1

  1 – Dren dosercowy typu standard, niskociśnieniowy, długość 60 cm, śr. 1,3 mm – 5 szt.

  2 – Dren dosercowy, niskociśnieniowy, noworodkowy, ze zmniejszoną średnicą końca dystalnego, długość 55 cm, śr. 1,3 mm – 5 szt.

  Pakiet 2

  1 – Łącznik prosty z tworzywa sztucznego – 25 szt.

  2 – Łącznik trójdrożny typu Y, z tworzywa sztucznego, z integralnymi łącznikami na ramionach, średnica zewnętrzna 2,0 mm, średnica wewnętrzna 1,0 mm, mały 3 – Łącznik trójdrożny typu T, z tworzywa sztucznego, z integralnymi łącznikami na ramionach, średnica zewnętrzna 2,0 mm, średnica wewnętrzna 1,0 mm, mały Pakiet 3

  1 – Zbiornik Rickhama z tworzywa sztucznego o średnicy 2 – Zbiornik Rickhama z tworzywa sztucznego o średnicy Pakiet 4

  1 – Zestaw do drenażu komorowego zewnętrznego : System hermetyczny, bez filtrów, komora kropelkowa zintegrowana z workiem drenażowym o pojemności 600 ml, zawierającym skalę ciśnieniową do 360 mm H2O, przewód z trójdrożnym łącznikiem i zaciskami – 90 zestawów

  Pakiet 5

  1 – Łącznik typu Luer ze stali nierdzewnej -(igła tępa Luer) – 5 szt.

  2 – Łącznik typu Luer, z tworzywa sztucznego o średnicy zewnętrznej mniejszej niż 2mm – 10 szt.

  Pakiet 6

  1 – Dren otrzewnowy o długości 120 cm, otwarty – 10 szt.

  2 – Dren komorowy o długości 18 cm – 30 szt.

  3 – Dren komorowy o długości 35 cm, średnica wewnętrzna nie większej niż 1,3 mm – 10 szt.

  Pakiet 7

  1 – Dren komorowy do drenażu zewnętrznego o długości 35 cm, średnica wewnętrzna nie mniejszej niż 1,9 mm – 2 szt.

  Pakiet 8

  1 – Zastawka średnio ciśnieniowa, in – line, niskoprofilowa, rozmiar standard, z integralnym mechanizmem antysyfonowym – typ normalnie otwarty, z integralnym drenem otrzewnowym – 2 zestawy

  2 – Zastawka średniociśnieniowa, niskoprofilowa, in-line, rozmiar mały, z integralnym mechanizmem antysyfonowym – typ normalnie otwarty, z integralnym drenem otrzewnowym – 2 zestawy

  3 – Zastawka przepływowa, niskoprofilowa, mechanizm zastawki o typie bolca w przeponie, z integralnym zbiornikiem do nakłuwania i z integralnym drenem otrzewnowym – 25 zestawów

  4 – Zastawka cylindryczna, średniociśnienowa, noworodkowa typu in line z integralnym zbiornikiem typu Rickham i integralnym drenem otrzewnowym otwartym o długości 90 cm oraz drenem komorowym o długości 18 cm – 5 zestawów

  Pakiet 9

  1 – Zastawka ciśnieniowa, poziom działania 1,5; rozmiar standardowy, z integralnym mechanizmem antysyfonowym typu normalnie zamknięty, z integralnym drenem otrzewnowym – 10 zestawów

  2 – Zastawka ciśnieniowa, poziom działania 1,5; rozmiar mały, z integralnym mechanizmem antysyfonowym typu normalnie zamknięty, z integralnym drenem otrzewnowym – 10 zestawów

  3 – Zastawka ciśnieniowa, typu Burr hole, poziom działania 1,5; z integralnym mechanizmem antysyfonowym typu normalnie zamknięty – 2 zestawy

  4 – Dreny komorowe impregnowane dwoma antybiotykami – 30 szt.

  Pakiet 10

  1 – Zestaw: zastawka grawitacyjna, dziecięca o zakresie działania 9/24; z integralnym zbiornikiem przepływowym, z integralnym drenem otrzewnowym. Dren komorowy – 10 zestawów

  2 – Zestaw: zastawka grawitacyjna, dziecięca o zakresie działania 9/29; z integralnym zbiornikiem przepływowym, z integralnym drenem otrzewnowym. Dren komorowy – 5 zestawów

  3 – Zestaw in – line, pediatryczny : zastawka grawitacyjna programowana z integralnym zbiornikiem przepływowym, mechanizmem antysyfonowym o ciśnieniu otwarcia 20 cm H2O i integralnym drenem otrzewnowym. Dren komorowy – 2 zestawy

  4 – Zestaw in – line, pediatryczny : zastawka grawitacyjna programowana z integralnym zbiornikiem przepływowym, mechanizmem antysyfonowym o ciśnieniu otwarcia 15 cm H2O i integralnym drenem otrzewnowym. Dren komorowy – 2 zestawy

  5 – Mechanizm antysyfonowy, grawitacyjny programowalny o zakresie ciśnień 0 – 40 cm H20 – 1 sztuka.
 • W ogłoszeniu powinno być:
  Pakiet 1

  1 – Dren dosercowy typu standard, niskociśnieniowy, długość 58 – 60 cm, śr. max. 1,3 mm – 5 szt.

  2 – Dren dosercowy, niskociśnieniowy, noworodkowy, ze zmniejszoną średnicą końca dystalnego, długość 55 – 58 cm, śr. max. 1,3 mm – 5 szt.

  Pakiet 2

  1 – Łącznik prosty z tworzywa sztucznego – 25 szt.

  2 – Łącznik trójdrożny typu Y, z tworzywa sztucznego, z integralnymi łącznikami na ramionach, średnica zewnętrzna 1,8 – 2,0 mm, średnica wewnętrzna 1,0 mm, mały Pakiet 3

  1 – Zbiornik Rickhama z tworzywa sztucznego o średnicy 2 – Zbiornik Rickhama z tworzywa sztucznego o średnicy Pakiet 4

  1 – Zestaw do drenażu komorowego zewnętrznego : System hermetyczny, komora kropelkowa zintegrowana z workiem drenażowym o pojemności 600-700 ml, zawierającym skalę ciśnieniową do 320-360 mm H2O, przewód z trójdrożnym łącznikiem i zaciskami lub
  Zestaw do drenażu komorowego zewnętrznego: Dren komorowy dla dorosłych o średnicy wew. 1,6 mm, średnicy zew. 3,0 mm długości 350 mm.
  Dreny wyznakowane znacznikami co 1 cm. Obecna prowadnica do drenu komorowego, trokar do podskórnego tunelowania, ochraniacz na miejsce łączenia drenów, kołnierzyk do zamocowania szwów oraz łączniki typu Luer.
  Linia pacjenta o długości 200cm wyposażona w łącznik typu Luer umożliwiający zmianę torby drenażowej, mechanizm zaworu zwrotnego zapobiegający cofaniu się płynu, port do wkłuć typu Y do pobierania lub wstrzykiwania płynu oraz port trójdrożny z wyjściem do podłączenia do urządzenia monitorującego ciśnienie wewnątrzczaszkowe.
  Torba drenażowa o pojemności 700 ml, ze skalą słupa wody z oznaczeniami co 100 ml, oraz skalą słupa rtęci wyposażona w zawór spustowy. Przezroczysta komora kropelkowa zintegrowana z torbą wyposażona w filtr antybakteryjny

  – 90 zestawów

  Pakiet 5

  1 – Łącznik typu Luer ze stali nierdzewnej -(igła tępa Luer) – 5 szt.

  2 – Łącznik typu Luer, z tworzywa sztucznego o średnicy zewnętrznej mniejszej niż 2mm – 10 szt.

  Pakiet 6

  1 – Dren otrzewnowy o długości 120 cm, otwarty – 10 szt.

  2 – Dren komorowy o długości minimum 18 cm lub 23 cm z możliwością jego skrócenia – 30 szt.

  Pakiet 7

  1 – Dren komorowy do drenażu zewnętrznego o długości 35 cm, średnica wewnętrzna nie mniejszej niż 1,9 mm – 2 szt.

  Pakiet 8

  1 – Zastawka średnio ciśnieniowa, in – line, niskoprofilowa, rozmiar standard, z integralnym mechanizmem antysyfonowym – typ normalnie otwarty, z integralnym drenem otrzewnowym – 2 zestawy

  2 – Zastawka średniociśnieniowa, niskoprofilowa, in-line, rozmiar mały, z integralnym mechanizmem antysyfonowym – typ normalnie otwarty, z integralnym drenem otrzewnowym – 2 zestawy

  3 – Zastawka przepływowa, niskoprofilowa, mechanizm zastawki o typie bolca w przeponie, z integralnym zbiornikiem do nakłuwania i z integralnym drenem otrzewnowym – 25 zestawów

  4 – Zastawka cylindryczna, średniociśnienowa, noworodkowa typu in line z integralnym zbiornikiem typu Rickham i integralnym drenem otrzewnowym otwartym o długości 90 cm oraz drenem komorowym o długości 18 cm – 5 zestawów

  Pakiet 9

  1 – Zastawka ciśnieniowa, poziom działania 1,5; rozmiar standardowy, z integralnym mechanizmem antysyfonowym typu normalnie zamknięty, z integralnym drenem otrzewnowym – 10 zestawów

  2 – Zastawka ciśnieniowa, poziom działania 1,5; rozmiar mały, z integralnym mechanizmem antysyfonowym typu normalnie zamknięty, z integralnym drenem otrzewnowym – 10 zestawów

  3 – Zastawka ciśnieniowa, typu Burr hole, poziom działania 1,5; z integralnym mechanizmem antysyfonowym typu normalnie zamknięty – 2 zestawy

  4 – Dreny komorowe impregnowane dwoma antybiotykami – 30 szt.

  Pakiet 10

  1 – Zestaw: zastawka grawitacyjna, dziecięca o zakresie działania 9/24; z integralnym zbiornikiem przepływowym, z integralnym drenem otrzewnowym. Dren komorowy – 10 zestawów

  2 – Zestaw: zastawka grawitacyjna, dziecięca o zakresie działania 9/29; z integralnym zbiornikiem przepływowym, z integralnym drenem otrzewnowym. Dren komorowy – 5 zestawów

  3 – Zestaw in – line, pediatryczny : zastawka grawitacyjna programowana z integralnym zbiornikiem przepływowym, mechanizmem antysyfonowym o ciśnieniu otwarcia 20 cm H2O i integralnym drenem otrzewnowym. Dren komorowy – 2 zestawy

  4 – Zestaw in – line, pediatryczny : zastawka grawitacyjna programowana z integralnym zbiornikiem przepływowym, mechanizmem antysyfonowym o ciśnieniu otwarcia 15 cm H2O i integralnym drenem otrzewnowym. Dren komorowy – 2 zestawy

  5 – Mechanizm antysyfonowy, grawitacyjny programowalny o zakresie ciśnień 0 – 40 cm H20 – 1 sztuka

  Pakiet 11

  1. Łącznik trójdrożny typu T, z tworzywa sztucznego, z integralnymi łącznikami na ramionach, średnica zewnętrzna 2,0 mm, średnica wewnętrzna 1,0 mm, mały Pakiet 12

  1. Dren komorowy o długości 35 cm, średnica wewnętrzna nie większej niż 1,3 mm – 10 szt.
 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.7).
 • W ogłoszeniu jest: Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 10.
 • W ogłoszeniu powinno być: Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 12.
 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).
 • W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 04.02.2016 godzina 11:00, miejsce: Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki, pawilon A (Ginekologiczno-Położniczy), poziom 0, pokój Nr 15, ul. Rzgowska 281/289, 93 – 338 Łódź..
 • W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 05.02.2016 godzina 11:00, miejsce: Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki, pawilon A (Ginekologiczno-Położniczy), poziom 0, pokój Nr 15, ul. Rzgowska 281/289, 93 – 338 Łódź..