Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIENumer ogłoszenia: 22020 – 2016; data zamieszczenia: 01.02.2016

Numer ogłoszenia: 22020 – 2016; data zamieszczenia: 01.02.2016

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy:
Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 8260 – 2016 data 12.01.2016 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Września, ul. Ratuszowa 1, 62-300 Września, woj. wielkopolskie, tel. 061 4360880 w. 146, fax. 061 4362500.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

  • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).
  • W ogłoszeniu jest: 04.02.2016 godzina 10:45..
  • W ogłoszeniu powinno być: 08.02.2016 godzina 10:45.