Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIENumer ogłoszenia: 23102 – 2016; data zamieszczenia: 02.02.2016

Numer ogłoszenia: 23102 – 2016; data zamieszczenia: 02.02.2016

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy:
Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 23038 – 2016 data 02.02.2016 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Andrychów reprezentowana przez Burmistrza, Rynek 15, 34-120 Andrychów, woj. małopolskie, tel. (0-33) 875-23-60, fax. (0-33) 875-29-16.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.2) Tekst, który należy dodać:

  • Miejsce, w którym należy dodać tekst: II.1.5).
  • Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających w wysokości do 50 % wartości zamówienia podstawowego zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy – Prawo zamówień publicznych.