Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIENumer ogłoszenia: 24202 – 2016; data zamieszczenia: 03.02.2016

Numer ogłoszenia: 24202 – 2016; data zamieszczenia: 03.02.2016

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy:
Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 12492 – 2016 data 19.01.2016 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Grębocice, ul. Głogowska 3, 59-150 Grębocice, woj. dolnośląskie, tel. 76 831 50 31, fax. 76 8315077.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

  • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4.
  • W ogłoszeniu jest: 04.02.2016 godzina 10:00, miejsce: Grębocice ul. Głogowska 3, 59-150 Grębocice pok. nr 1 Centrum Obsługi Mieszkańca..
  • W ogłoszeniu powinno być: 12.02.2016 godzina 10:00, miejsce: Grębocice ul. Głogowska 3, 59-150 Grębocice pok. nr 1 Centrum Obsługi Mieszkańca..