Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIENumer ogłoszenia: 24244 – 2016; data zamieszczenia: 03.02.2016

Numer ogłoszenia: 24244 – 2016; data zamieszczenia: 03.02.2016

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy:
Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 24220 – 2016 data 03.02.2016 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Łącko, Łącko 445, 33-390 Łącko, woj. małopolskie, tel. 18 41 40 710, fax. 18 41 40 740.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

  • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.6.
  • W ogłoszeniu jest: Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.40-2, 45.33.22.00-7, 45.11.12.00-0,45.23.24.52.-5, 45.22.10.00-2, 45.23.32.22-1.
  • W ogłoszeniu powinno być: Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.40-2, 45.23.32.20-7, 45.11.12.00-0,45.23.24.52.-5, 45.22.10.00-2, 45.23.32.22-1.