Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIENumer ogłoszenia: 24246 – 2016; data zamieszczenia: 03.02.2016

Numer ogłoszenia: 24246 – 2016; data zamieszczenia: 03.02.2016

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy:
Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 11431 – 2016 data 02.02.2016 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Towarzystwo Budownictwa Społecznego DOMBUD Sp. z o.o., ul. Topolowa 6/22, 42-500 Będzin, woj. śląskie, tel. +48 32 251 80 85, fax. 32 720 63 65.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.2) Tekst, który należy dodać:

  • Miejsce, w którym należy dodać tekst: III.6).
  • Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: j) Oświadczenie w sprawie spełnienia przez Wykonawcę warunków art. 22 ust. 1 p.z.p. (załącznik nr 2),.