Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIENumer ogłoszenia: 24252 – 2016; data zamieszczenia: 03.02.2016

Numer ogłoszenia: 24252 – 2016; data zamieszczenia: 03.02.2016

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy:
Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 12984 – 2016 data 19.01.2016 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Urząd Miasta Imielin, ul. Imielińska 81, 41-407 Imielin, woj. śląskie, tel. 032 2255989, 2254128, fax. 032 2255507.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

  • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).
  • W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 11.02.2016 godzina 12:55, miejsce: Urząd Miasta Imielin, ul. Imielińska 81, 41-407 Imielin, pokój nr 23 – Sekretariat Urzędu..
  • W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 18.02.2016 godzina 12:55, miejsce: Urząd Miasta Imielin, ul. Imielińska 81, 41-407 Imielin, pokój nr 23 – Sekretariat Urzędu..