Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIENumer ogłoszenia: 24324 – 2016; data zamieszczenia: 03.02.2016

Numer ogłoszenia: 24324 – 2016; data zamieszczenia: 03.02.2016

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy:
Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 15682 – 2016 data 22.01.2016 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Otwock, ul. Armii Krajowej 5, 05-400 Otwock, woj. mazowieckie, tel. 022 7792001, fax. 022 7794225.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

  • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.5).
  • W ogłoszeniu jest: Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 307500,00 PLN..
  • W ogłoszeniu powinno być: Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 302005,68 PLN..