Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIENumer ogłoszenia: 24326 – 2016; data zamieszczenia: 03.02.2016

Numer ogłoszenia: 24326 – 2016; data zamieszczenia: 03.02.2016

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy:
Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 17060 – 2016 data 26.01.2016 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Polskie Koleje Państwowe S.A., ul. Szczęśliwicka 62, 00-973 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 474 94 01, fax. 22 474 94 02.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

  • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4).
  • W ogłoszeniu jest: 04.02.2016 godzina 12:00, miejsce: PKP S.A. Centrala, Departament Zakupów i Administracji, ul. Szczęśliwicka 62 00-973 Warszawa, Kancelaria ogólna, Pok. 034.
  • W ogłoszeniu powinno być: 09.02.2016 godzina 12:00, miejsce: PKP S.A. Centrala, Departament Zakupów i Administracji, ul. Szczęśliwicka 62 00-973 Warszawa, Kancelaria ogólna, Pok. 034.