Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIENumer ogłoszenia: 24334 – 2016; data zamieszczenia: 03.02.2016

Numer ogłoszenia: 24334 – 2016; data zamieszczenia: 03.02.2016

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy:
Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 12120 – 2016 data 18.01.2016 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr Emila Warmińskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Szpitalna 19, 85-826 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 52 3709124, fax. 52 3709125.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

  • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4.
  • W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 27.01.2016 godzina 12:00, miejsce: Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr E. Warmińskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Szpitalna 19, 85-826 Bydgoszcz Administracja Sekretariat..
  • W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 15.02.2016 godzina 12:00, miejsce: Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr E. Warmińskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Szpitalna 19, 85-826 Bydgoszcz Administracja Sekretariat..