Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIENumer ogłoszenia: 291002 – 2015; data zamieszczenia: 29.10.2015

Numer ogłoszenia: 291002 – 2015; data zamieszczenia: 29.10.2015

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy:
Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 287582 – 2015 data 27.10.2015 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Politechnika Opolska, ul. Prószkowska 76, 45-758 Opole, woj. opolskie, tel. 77 4498178 , 77 4498177, fax. 77 4498180.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

  • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).
  • W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 04.11.2015 godzina 09:00, miejsce: Sekcja Zamówień Publicznych, pokój 3, budynek nr 5 45 – 758 Opole, ul. Prószkowska 76..
  • W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 06.11.2015 godzina 09:00, miejsce: Sekcja Zamówień Publicznych, pokój 3, budynek nr 5 45 – 758 Opole, ul. Prószkowska 76..