Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIENumer ogłoszenia: 294104 – 2015; data zamieszczenia: 02.11.2015

Numer ogłoszenia: 294104 – 2015; data zamieszczenia: 02.11.2015

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy:
Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 287566 – 2015 data 27.10.2015 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zakład Remontów i Konserwacji Dróg, pl. Czerwca 1976 r. nr 1, 02-495 Warszawa-Ursus, woj. mazowieckie, tel. 22 39 73 905 , 22 39 73 906, fax. 22 39 73 906.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

  • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).
  • W ogłoszeniu jest: 04.11.2015 godzina 11:00, miejsce: plac Czerwca 1976 r. nr 1 (02-495 Warszawa-Ursus), IV piętro, kancelaria (budynek Urzędu Dzielnicy)..
  • W ogłoszeniu powinno być: 05.11.2015 godzina 11:00, miejsce: plac Czerwca 1976 r. nr 1 (02-495 Warszawa-Ursus), IV piętro, kancelaria (budynek Urzędu Dzielnicy)..