Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIENumer ogłoszenia: 308452 – 2015; data zamieszczenia: 16.11.2015

Numer ogłoszenia: 308452 – 2015; data zamieszczenia: 16.11.2015

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy:
Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 303696 – 2015 data 10.11.2015 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Jawornik Polski, Jawornik Polski 30, 37-232 Jawornik Polski, woj. podkarpackie, tel. 16 6514014 w. 26, fax. 16 6514055.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.4).
 • W ogłoszeniu jest: Przedmiotem zamówienia jest zadanie pn.: Uruchomienie i świadczenie usługi dostępu do Internetu z podziałem na części:

  1. Część I – Uruchomienie i świadczenie usługi dostępu do Internetu dla 100 Beneficjentów Ostatecznych projektu – w okresie trwania projektu
  1) abonament za dostarczanie Internetu przez 1 miesiąc (od dnia 01.12.2015 r. do dnia 31.12.2015 r.) do 100 gospodarstw domowych Beneficjentów Ostatecznych projektu;
  2) instalacja łącza do Internetu dla 100 gospodarstw domowych Beneficjentów Ostatecznych;

  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik Nr 1 A do SIWZ.

  2. Część II – Uruchomienie i świadczenie usługi dostępu do Internetu dla 200 Beneficjentów Ostatecznych projektu – w okresie trwałości projektu
  1) abonament za dostarczanie Internetu przez 12 miesięcy (od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r.) do 200 gospodarstw domowych Beneficjentów Ostatecznych projektu;
  2) instalacja łącza do Internetu dla 200 gospodarstw domowych Beneficjentów Ostatecznych;

  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik Nr 1 B do SIWZ..

 • W ogłoszeniu powinno być: Przedmiotem zamówienia jest zadanie pn.: Uruchomienie i świadczenie usługi dostępu do Internetu z podziałem na części:

  1. Część I – Uruchomienie i świadczenie usługi dostępu do Internetu dla 100 Beneficjentów Ostatecznych projektu – w okresie trwania projektu
  1) abonament za dostarczanie Internetu przez 1 miesiąc (od dnia 01.12.2015 r. do dnia 31.12.2015 r.) do 100 gospodarstw domowych Beneficjentów Ostatecznych projektu; W cenę abonamentu powinien zostać wliczony wszelki niezbędny do prawidłowego działania łącza internetowego sprzęt (np. urządzenia dostępowe, antena zewnętrzna), który zostanie przekazany na własność Zamawiającemu.
  2) instalacja łącza do Internetu dla 100 gospodarstw domowych Beneficjentów Ostatecznych;

  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik Nr 1 A do SIWZ.

  2. Część II – Uruchomienie i świadczenie usługi dostępu do Internetu dla 200 Beneficjentów Ostatecznych projektu – w okresie trwałości projektu
  1) abonament za dostarczanie Internetu przez 12 miesięcy (od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r.) do 200 gospodarstw domowych Beneficjentów Ostatecznych projektu; W cenę abonamentu powinien zostać wliczony wszelki niezbędny do prawidłowego działania łącza internetowego sprzęt (np. urządzenia dostępowe, antena zewnętrzna), który zostanie przekazany na własność Zamawiającemu. Dla 100 gospodarstw domowych będzie to kontynuacja świadczenia usługi z części I SIWZ.
  2) instalacja łącza do Internetu dla 200 gospodarstw domowych Beneficjentów Ostatecznych;

  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik Nr 1 B do SIWZ..

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).
 • W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:17.11.2015 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Jawornik Polski, 3-232 Jawornik Polski 30, pok. nr 1 SEKRETARIAT..
 • W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:20.11.2015 godzina 11:00, miejsce: Urząd Gminy Jawornik Polski, 3-232 Jawornik Polski 30, pok. nr 1 SEKRETARIAT..