Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIENumer ogłoszenia: 340466 – 2015; data zamieszczenia: 11.12.2015

Numer ogłoszenia: 340466 – 2015; data zamieszczenia: 11.12.2015

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy:
Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 331446 – 2015 data 04.12.2015 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Agencja Mienia Wojskowego Oddział Regionalny we Wrocławiu, ul. Sztabowa 32, 50-984 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 71 7652343, fax. 71 795 66 19.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

  • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.2.1).
  • W ogłoszeniu jest: 1 – Cena – 80 2 – Ilość placówek odbiorczych, którymi dysponuje Wykonawca – 20 3 – Liczba pracowników..
  • W ogłoszeniu powinno być: 1 – Cena – 60,
    2 – Ilość placówek odbiorczych, którymi dysponuje Wykonawca – 20,
    3 – Liczba pracowników – 20..