Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIENumer ogłoszenia: 342122 – 2015; data zamieszczenia: 14.12.2015

Numer ogłoszenia: 342122 – 2015; data zamieszczenia: 14.12.2015

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy:
Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 333428 – 2015 data 07.12.2015 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Tuszyn, ul. Piotrkowska 2/4, 95-080 Tuszyn, woj. łódzkie, tel. 042 6143325, fax. 042 6143069.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

  • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4.
  • W ogłoszeniu jest: 15.12.2015 r godz. 10:00, miejsce Urząd Miasta w Tuszynie ul. piotrkowska 2/4 95-080 Tuszyn (sekretariat pok. nr 1).
  • W ogłoszeniu powinno być: 21.12.2015 r. godz. 10:00, miejsce Urząd Miasta w Tuszynie ul. piotrkowska 2/4 95-080 Tuszyn (sekretariat pok. nr 1).
  • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: V.
  • W ogłoszeniu jest: Termin otwarcia ofert: 15.12.2015r. godz. 10.30.
  • W ogłoszeniu powinno być: Termin otwarcia ofert: 21.12.2015r. godz. 10.30.

II.2) Tekst, który należy dodać:

  • Miejsce, w którym należy dodać tekst: V.
  • Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: ..