Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIENumer ogłoszenia: 342216 – 2015; data zamieszczenia: 14.12.2015

Numer ogłoszenia: 342216 – 2015; data zamieszczenia: 14.12.2015

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy:
Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 335286 – 2015 data 08.12.2015 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Urząd Miasta i Gminy Szamotuły, ul. Dworcowa 26, 64-500 Szamotuły, woj. wielkopolskie, tel. 061 2927501, fax. 061 2920072.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.4).
 • W ogłoszeniu jest: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Miasta i Gminy Szamotuły, ul. Dworcowa 26, 64-500 Szamotuły i w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczenia przesyłek oraz ich zwrotów, świadczonych przez 5 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku.
  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi:
  1) Projekt umowy-załącznik nr 7 do SIWZ,
  2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia-załącznik nr 8 do SIWZ;
  3) Formularz cenowy-załącznik nr 9 do SIWZ,
  Prawo opcji: Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji w ilościach i na zasadach opisanych w projekcie umowy, stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ..
 • W ogłoszeniu powinno być: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Miasta i Gminy Szamotuły, ul. Dworcowa 26, 64-500 Szamotuły i w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczenia przesyłek oraz ich zwrotów, świadczonych przez 5 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku.
  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi:
  1) Projekt umowy-załącznik nr 7 do SIWZ,
  2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia-załącznik nr 8 do SIWZ;
  3) Formularz cenowy-załącznik nr 9 do SIWZ,
  Prawo opcji: Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji w ilościach i na zasadach opisanych w projekcie umowy, stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ.
  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia załącznik nr 8 do SIWZ i formularz cenowy załącznik nr 9 do SIWZ jest tożsamy z załącznikiem nr 1 do umowy..
 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.3).
 • W ogłoszeniu jest: 1. Postanowienia umowy zawarto we wzorze umowy, który stanowi załącznik nr 7 do SIWZ.
  2. Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej SIWZ oraz danych zawartych w ofercie.
  3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w przypadkach określonych w projekcie umowy..
 • W ogłoszeniu powinno być: Brak przewidywanych zmian w umowie..
 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).
 • W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 16.12.2015 godzina 08:30, miejsce: Urząd Miasta i Gminy Szamotuły, ul. Dworcowa 26, 64-500 Szamotuły, pok. 10, 11 (kancelaria)…
 • W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 18.12.2015 godzina 08:00, miejsce: Urząd Miasta i Gminy Szamotuły, ul. Dworcowa 26, 64-500 Szamotuły, pok. 10, 11 (kancelaria)…