Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIENumer ogłoszenia: 348284 – 2015; data zamieszczenia: 18.12.2015

Numer ogłoszenia: 348284 – 2015; data zamieszczenia: 18.12.2015

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy:
Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 340854 – 2015 data 14.12.2015 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Uścimów, 21-109 Stary Uścimów, woj. lubelskie, tel. 081 8523026, fax. 081 8523026.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.4.
 • W ogłoszeniu jest: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Zakup energii elektrycznej na potrzeby gminy Uścimów i gminnej jednostki organizacyjnej zawarty jest w załączniku nr 1 do SIWZ.
  2. Szacunkowe zużycie energii elektrycznej dla poszczególnych obiektów w okresie od dnia 01.02.2016 r. do 31.01.2017 r. wyniesie ogółem 280 287 kWh, a w tym:
  taryfa C12b:
  – strefa szczytowa – dzienna 56 772 kWh
  – strefa pozaszczytowa – nocna 13 383 kWh

  taryfa C12a:
  strefa szczytowa – dzienna 849 kWh
  strefa pozaszczytowa – nocna 1691 kWh

  taryfa C12w:
  strefa szczytowa – dzienna 1691 kWh

  taryfa C11:
  całodobowa 185 919 kWh

  taryfa B21:
  całodobowa 19 982 kWh
  Obiekty w grupie taryfowej B21 mają dostosowane układy pomiarowo-rozliczeniowe do zasady TPA.

  W związku z charakterem zamówinia nie można określić dokładnego zużycia energii elektrycznej objętej przedmiotem zamówienia. Z tego powodu Zamawiający przedstawił przewidywaną ilość zużycia energii elektrycznej. Zamawiajacy przewiduje, że rzeczywista ilość zużycia energii elektrycznej może ulec zmianie, tj. zwiększeniu bądź zmniejszeniu przy zachowaniu zaoferowanych cen jednostkowych. Tym samym opisane prognozowane zużycie energii elektrycznej nie stanowi dla Zamawiającego zobowiązania do zakupu energii w podanej wysokości.
  Z tytułu zwiększenia lub zmniejszenia ilości zużycia energii elektrycznej Zamawiający nie będzie ponosił dodatkowych kosztów..

 • W ogłoszeniu powinno być: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Zakup energii elektrycznej na potrzeby gminy Uścimów i gminnej jednostki organizacyjnej zawarty jest w załączniku nr 1 do SIWZ.
  2. Szacunkowe zużycie energii elektrycznej dla poszczególnych obiektów w okresie od dnia 01.02.2016 r. do 31.01.2017 r. wyniesie ogółem 292698 kWh, a w tym:
  taryfa C12b:
  – strefa szczytowa – dzienna 56 772 kWh
  – strefa pozaszczytowa – nocna 13 383 kWh

  taryfa C12a:
  strefa szczytowa – dzienna 849 kWh
  strefa pozaszczytowa – nocna 1537kWh

  taryfa C12w:
  strefa szczytowa – dzienna 8899 kWh
  strefa pozaszczytowa – nocna 5203kWh

  taryfa C11:
  całodobowa 186073 kWh

  taryfa B21:
  całodobowa 19 982 kWh
  Obiekty w grupie taryfowej B21 mają dostosowane układy pomiarowo-rozliczeniowe do zasady TPA.

  W związku z charakterem zamówienia nie można określić dokładnego zużycia energii elektrycznej objętej przedmiotem zamówienia. Z tego powodu Zamawiający przedstawił przewidywaną ilość zużycia energii elektrycznej. Zamawiający przewiduje, że rzeczywista ilość zużycia energii elektrycznej może ulec zmianie, tj. zwiększeniu bądź zmniejszeniu przy zachowaniu zaoferowanych cen jednostkowych. Tym samym opisane prognozowane zużycie energii elektrycznej nie stanowi dla Zamawiającego zobowiązania do zakupu energii w podanej wysokości.
  Z tytułu zwiększenia lub zmniejszenia ilości zużycia energii elektrycznej Zamawiający nie będzie ponosił dodatkowych kosztów..

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4.
 • W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 22.12.2015 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Uścimów, Stary Uścimów 37, 21-109 Stary Uścimów..
 • W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 23.12.2015 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Uścimów, Stary Uścimów 37, 21-109 Stary Uścimów..