Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIENumer ogłoszenia: 349692 – 2015; data zamieszczenia: 21.12.2015

Numer ogłoszenia: 349692 – 2015; data zamieszczenia: 21.12.2015

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy:
Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 184393 – 2015 data 14.12.2015 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Powiat Bytowski, ul. Ks. dr. Bolesława Domańskiego 2, 77-100 Bytów, woj. pomorskie, tel. 59 822 80 00, fax. 59 822 80 01.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

  • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4)..
  • W ogłoszeniu jest: 24.12.2015 godzina 10:00, miejsce: Starostwo Powiatowe, ul. Ks. dr B. Domańskiego 2, 77-100 Bytów – Biuro Obsługi Klienta (pok. nr 106).
  • W ogłoszeniu powinno być: 28.12.2015 godzina 10:00, miejsce: Starostwo Powiatowe, ul. Ks. dr B. Domańskiego 2, 77-100 Bytów – Biuro Obsługi Klienta (pok. nr 106).