Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIENumer ogłoszenia: 354114 – 2015; data zamieszczenia: 28.12.2015

Numer ogłoszenia: 354114 – 2015; data zamieszczenia: 28.12.2015

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy:
Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 352202 – 2015 data 23.12.2015 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów, ul. Rakowiecka 25/27, 02-517 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 5651562, fax. 022 5651562.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

  • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.5).
  • W ogłoszeniu jest: Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 158364,36.
  • W ogłoszeniu powinno być: Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 157363,36.