Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIENumer ogłoszenia: 8276 – 2016; data zamieszczenia: 12.01.2016

Numer ogłoszenia: 8276 – 2016; data zamieszczenia: 12.01.2016

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy:
Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 5022 – 2016 data 07.01.2016 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o., ul. Profesora Lotha 26, 76-200 Słupsk, woj. pomorskie, tel. 59 8460620, 8460621, fax. 59 8460621.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: Iv.4.4.
 • W ogłoszeniu jest: IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
  15.01.2016 godzina 10:00, miejsce: Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Słupsku, ul. Prof.
  Lotha 26, pokój nr 32…
 • W ogłoszeniu powinno być: IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
  19.01.2016 godzina 10:00, miejsce: Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Słupsku, ul. Prof.
  Lotha 26, pokój nr 32…