Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIENumer ogłoszenia: 8338 – 2016; data zamieszczenia: 12.01.2016

Numer ogłoszenia: 8338 – 2016; data zamieszczenia: 12.01.2016

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy:
Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 248202 – 2015 data 22.09.2015 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Politechnika Białostocka, ul. Wiejska 45A, 15-351 Białystok, woj. podlaskie, tel. (085) 7469750, fax. (085) 7469752.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.6).
 • W ogłoszeniu jest: część nr 5: Nazwa: Meble na potrzeby Wydziału Informatyki
  Cena wybranej oferty:9143,76
  Oferta z najniższą ceną: 9143,76/Oferta z najwyższą ceną: 17394,66.
 • W ogłoszeniu powinno być: część nr 5: Nazwa: Meble na potrzeby Wydziału Informatyki
  Cena wybranej oferty:9138,09
  Oferta z najniższą ceną: 9138,09/Oferta z najwyższą ceną: 17394,66.