Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIENumer ogłoszenia: 8370 – 2016; data zamieszczenia: 12.01.2016

Numer ogłoszenia: 8370 – 2016; data zamieszczenia: 12.01.2016

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy:
Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 358522 – 2015 data 30.12.2015 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Łyse, ul. Ostrołęcka 2, 07-437 Łyse, woj. mazowieckie, tel. 29 7725027, fax. 29 7725003 w. 41.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

  • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).
  • W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 15.01.2016 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy, ul. Ostrołęcka 2, 07-437 Łyse, pok. 110 – sekretariat.
  • W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 19.01.2016 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy, ul. Ostrołęcka 2, 07-437 Łyse, pok. 110 – sekretariat..