Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIENumer ogłoszenia: 9338 – 2016; data zamieszczenia: 13.01.2016

Numer ogłoszenia: 9338 – 2016; data zamieszczenia: 13.01.2016

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy:
.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 354122 – 2015 data 28.12.2015 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Województwo Małopolskie, ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków, woj. małopolskie, tel. 012 4300394, 6303408,6303122, fax. 012 6160144,6303126.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

  • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.3).
  • W ogłoszeniu jest: 130 500,00 zł brutto.
  • W ogłoszeniu powinno być: 90 000,00 zł netto.