Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIEObsługa kasowa Jednostek Administracji Podatkowej województwa lubuskiego

Zielona Góra: Obsługa kasowa Jednostek Administracji Podatkowej województwa lubuskiego
Numer ogłoszenia: 17802 – 2016; data zamieszczenia: 26.01.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 337802 – 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Izba Skarbowa, ul. Generała Władysława Sikorskiego 2, 65-454 Zielona Góra, woj. lubuskie, tel. 68 456 07 00, faks 68 456 07 01.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Administracja rządowa niezespolona.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Obsługa kasowa Jednostek Administracji Podatkowej województwa lubuskiego.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia publicznego jest świadczenie usług w zakresie obsługi kasowej 13 Jednostek Administracji Podatkowej województwa lubuskiego..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.00.00.00-0, 66.11.00.00-4.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: obsługa kasowa Urzędu Skarbowego w Gorzowie Wlkp. – ul. Jagiellończyka 10, 66-400 Gorzów Wlkp.,

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 31.12.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • MONETIA SP. z O. O. ul. Altowa 18, 02-386 Warszawa, ul. Altowa 18, 02-386 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 71190,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 85989,48

 • Oferta z najniższą ceną: 85989,48 / Oferta z najwyższą ceną: 110460,00

 • Waluta: PLN .

Część NR: 2   

Nazwa: obsługa kasowa Urzędu Skarbowego w Krośnie Odrzańskim – ul. Obrońców Stalingradu 3, 66-600 Krosno Odrzańskie

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 31.12.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Bank Spółdzielczy ul. ZBoWID 3, 66-600 Krosno Odrzańskie, ul. Zbowid 3, 66-600 Krosno Odrzańskie, kraj/woj. lubuskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 3545,26 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 9600,00

 • Oferta z najniższą ceną: 9600,00 / Oferta z najwyższą ceną: 54600,00

 • Waluta: PLN .

Część NR: 3   

Nazwa: obsługa kasowa Urzędu Skarbowego w Międzyrzeczu – ul. Rynek 3, 66-300 Międzyrzecz

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 31.12.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • BillBird SA Ul. Kamienna 21, 31-403 Kraków, Ul. Kamienna 21, 31-403 Kraków, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 29899,80 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 55584,00

 • Oferta z najniższą ceną: 55584,00 / Oferta z najwyższą ceną: 59889,36

 • Waluta: PLN .

Część NR: 4   

Nazwa: obsługa kasowa Urzędu Skarbowego w Nowej Soli – ul. Staszica 1, 67-100 Nowa Sól

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 31.12.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Bank Spółdzielczy w Nowej Soli, Ul. Bankowa 1, 67-100 Nowa Sól, Ul. Bankowa 1, 67-100 Nowa Sól, kraj/woj. lubuskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 34999,11 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 33600,00

 • Oferta z najniższą ceną: 33600,00 / Oferta z najwyższą ceną: 59099,52

 • Waluta: PLN .

Część NR: 5   

Nazwa: obsługa kasowa Urzędu Skarbowego w Słubicach – ul. Wojska Polskiego 155, 69-100 Słubice

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 31.12.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Bank Spółdzielczy w Ośnie Lubuskim ul. Bolesława Chrobrego 5, 69-220 Ośno Lubuskie, ul. Bolesława Chrobrego 5, 69-220 Ośno Lubuskie, kraj/woj. lubuskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 2542,50 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 30000,00

 • Oferta z najniższą ceną: 30000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 57300,00

 • Waluta: PLN .

Część NR: 7   

Nazwa: obsługa kasowa Pierwszego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze oraz Drugiego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 31.12.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • INPost Finanse Sp. z o. o. ul. Malborska 130, 30-624 Kraków, ul. Malborska 130, 30-624 Kraków, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 87647,87 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 58800,00

 • Oferta z najniższą ceną: 58800,00 / Oferta z najwyższą ceną: 115140,00

 • Waluta: PLN .

Część NR: 8   

Nazwa: obsługa kasowa Urzędu Skarbowego w Żaganiu – ul. X-lecia 26, 68-100 Żagań

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 31.12.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Bank Spółdzielczy w Żaganiu, 68-100 Żagań, Ul. X-Lecia PL 6, Ul. X-Lecia PL 6, 68-100 Żaganiu, kraj/woj. lubuskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 11216,88 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 36000,00

 • Oferta z najniższą ceną: 36000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 56748,00

 • Waluta: PLN .

Część NR: 9   

Nazwa: obsługa kasowa Urzędu Skarbowego w Żarach – ul. Osadników Wojskowych 3,4, 68-200 Żary

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 31.12.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Bank Spółdzielczy w Trzebielu, Ul. Wrocławska 21 68-200 Żary, Ul. Wrocławska 21, 68-200 Żary, kraj/woj. lubuskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 22577,41 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 23760,00

 • Oferta z najniższą ceną: 23760,00 / Oferta z najwyższą ceną: 56929,00

 • Waluta: PLN .

Część NR: 10   

Nazwa: obsługa kasowa Urzędu Skarbowego w Drezdenku – ul. Pierwszej Brygady 21, 66-530 Drezdenko

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 31.12.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • MONETIA SP. z O.O.,Ul. Altowa 18, 02-386 Warszawa, ul. Altowa 18, 02-386 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 31428,31 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 52507,20

 • Oferta z najniższą ceną: 52507,20 / Oferta z najwyższą ceną: 55428,00

 • Waluta: PLN .

Część NR: 11   

Nazwa: obsługa kasowa Urzędu Skarbowego w Sulęcinie – ul. Daszyńskiego 47, 69-200 Sulęcin

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 31.12.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Bank Spółdzielczy w Ośnie Lubuskim ul. Bolesława Chrobrego 5, 69-220 Ośno Lubuskie, ul. Bolesława Chrobrego 5, 69-220 Ośno Lubuskie, kraj/woj. lubuskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1003,51 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 18000,00

 • Oferta z najniższą ceną: 18000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 18000,00

 • Waluta: PLN .

Część NR: 12   

Nazwa: obsługa kasowa Urzędu Skarbowego w Wschowie – ul. Zielony Rynek 7, 67-400 Wschowa

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 31.12.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Bank Spółdzielczy w Wschowie, Ul. Daszyńskiego 19, 67-400 Wschowa, Ul. Daszyńskiego 19, 67-400 Wschowa, kraj/woj. lubuskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 3562,80 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 40800,00

 • Oferta z najniższą ceną: 40800,00 / Oferta z najwyższą ceną: 40800,00

 • Waluta: PLN .