Wyślij zapytanie do Firm

Firmy same złożą Ci oferty - BEZPŁATNIEPrzetarg nieograniczony na dostawę sprzętu jednorazowego oraz wielorazowego użytku. ZPZ-02/01/16

Olsztyn: Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu jednorazowego oraz wielorazowego użytku. ZPZ-02/01/16
Numer ogłoszenia: 14736 – 2016; data zamieszczenia: 21.01.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:
<!–zamówienia publicznego.

–>

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie , al. Wojska Polskiego 37, 10-228 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 89 5398218; 89 5398297, faks 89 5398218; 89 5398297.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.poliklinika.net

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu jednorazowego oraz wielorazowego użytku. ZPZ-02/01/16.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia stanowi dostawa sprzętu jednorazowego oraz wielorazowego użytku określonych w Formularzu cenowym – Załącznik Nr 2 do SIWZ.

Zamówienie podzielono na 37 pakietów.
Dopuszcza się składanie ofert częściowych na każdy z pakietów.

Szczegółowy opis poszczególnych pakietów znajduje się w SIWZ w Formularzu cenowym.

Pakiet Nr 1
Lp. Nazwa asortymentu j.m. Ilość
1. Zestaw do enteralnego żywienia przy pomocy jejunostomii – szt. 15

Pakiet Nr 2
Lp. Nazwa asortymentu j.m. Ilość
1. Zestaw zabiegowy do wkłucia centralnego – szt. 100
2. Zestaw zabiegowy do wkłucia lędźwiowego – szt. 1000

Pakiet Nr 3
Lp. Nazwa asortymentu j.m. Ilość
1. Zestaw do kaniulacji tętnicy udowej metodą Seldingera – szt. 100
2. Zestaw do kaniulacji tętnicy promieniowej metodą Seldingera – szt. 200

Pakiet Nr 4
Lp. Nazwa asortymentu j.m. Ilość
1. Zestaw do higieny jamy ustnej – komp. 300

Pakiet Nr 5
Lp. Nazwa asortymentu j.m. Ilość
1. Płyn do jonizatorów typu Genano – szt. 2

Pakiet Nr 6
Lp. Nazwa asortymentu j.m. Ilość
1. Pokrowiec jednorazowy przeznaczony specjalnie do systemu ogrzewania pacjenta – szt. 300

Pakiet Nr 7
Lp. Nazwa asortymentu j.m. Ilość
1. Dren typu Penrosa, latex – szt. 30

Pakiet Nr 8
Lp. Nazwa asortymentu j.m. Ilość
1. Nożyki do kleszczyków marSeal – op. 40

Pakiet Nr 9
Lp. Nazwa asortymentu j.m. Ilość
1. Zestaw do nakłucia pęcherza moczowego z fiksatorem do cewnika – szt. 40

Pakiet Nr 10
Lp. Nazwa asortymentu j.m. Ilość
1. Żarówka EFR 15V/150W – szt. 30

Pakiet Nr 11
Lp. Nazwa asortymentu j.m. Ilość
1. Neutralizator zapachów – szt. 30

Pakiet Nr 12
Lp. Nazwa asortymentu j.m. Ilość
1. Kapsułki skrobiowe apteczne nr 6 – op. 4

Pakiet Nr 13
Lp. Nazwa asortymentu j.m. Ilość
1. Zbiornik jednorazowego użytku do pompy ssącej – szt. 100

Pakiet Nr 14
Lp. Nazwa asortymentu j.m. Ilość
1. Zakrywka wodoodporna – szt. 9

Pakiet Nr 15
Lp. Nazwa asortymentu j.m. Ilość
1. Zakrywka – szt. 3
2. Dren – op. 3
3. Przyłącze do płukania – szt. 3
4. Rurka do spłukiwania – szt. 1
5. Filtry – op. 2
6. Pojemniki na płyn do pompy – szt. 3
7. Olejek silikonowy – szt. 3

Pakiet Nr 16
Lp. Nazwa asortymentu j.m. Ilość
1. Zestaw do przetoczeń cytostatyków trzykanałowy
a. Transparentne (przejrzyste) – szt. 1300
b. Światłoczułe (brunatne) – szt. 700
2. Linia boczna, z portem bezigłowym, do przygotowywania leków antyblastycznych
a. Transparentne (przejrzyste) – szt. 2000
b. Światłoczułe (brunatne) – szt. 1000
3. Linia boczna, z portem bezigłowym i filtrem infuzyjnym, do przygotowywania leków antyblastycznych – szt. 500

Pakiet Nr 17
Lp. Nazwa asortymentu j.m. Ilość
1. Mankiet wielorazowy standardowy 23-35 cm – szt. 4
2. Mankiet wielorazowy duży 31-40 cm – szt. 4
3. Mankiet jednopacjentowy NIBP standard 23-33 cm – szt. 20
4. Mankiet jednopacjentowy NIBP duży 31-40 cm – szt. 10
5. Kabel zbiorczy EKG, 5 odprowadzeń, dług. 3,6m – szt. 2
6. Kabel łączący do ciśnienia NIBP dla dorosłych o wadze powyżej 30 kg – szt. 2
7. Przewód pacjenta do czujnika saturacji – szt. 6
8. Czujnik wielorazowy typu klips na palec dla dorosłych o wadze powyżej 30 kg – szt. 6

Pakiet Nr 18
Lp. Nazwa asortymentu j.m. Ilość
1. Zbiornik na skropliny – szt. 6
2. Czujnik przepływu – op. 2
3. Łącznik czujnika – szt. 20
4. Zastawka wydechowa – szt. 3
5. Czujnik stężenia CO2 w strumieniu głównym – szt. 1
6. Kuweta do kapnometrii wielorazowego użytku – szt. 5
7. Filtr fizelinowy – szt. 10

Pakiet Nr 19
Lp. Nazwa asortymentu j.m. Ilość
1. Czujnik przepływu FLOV Sension – szt. 6
2. Zastawka oddechowa – szt. 4
3. Łącznik kątowy – szt. 3

Pakiet Nr 20
Lp. Nazwa asortymentu j.m. Ilość
1. Filtr wdechowy – szt. 10
2. Filtr wydechowy – szt. 10
3. Zbiornik na skropliny – szt. 5
4. Filtr wydechowy – szt. 10
5. Filtr – gąbka/fizelina – wlot powietrza – szt.10
6. Filtr – gąbka/fizelina – tył respiratota – szt. 10

Pakiet Nr 21
Lp. Nazwa asortymentu j.m. Ilość
1. Kabel do EKG łączący monitor z odprowadzeniami – szt. 3
2. Kabel wielorazowy EKG, 5 odprowadzeń – szt. 6
3. Czujnik do pomiaru saturacji – szt. 12
4. Kabel do pomiaru RR, łącznik monitoraz z mankietem – szt. 12

Pakiet Nr 22
Lp. Nazwa asortymentu j.m. Ilość
1. Kabel łączący do ciśnienia dla dorosłych – szt. 2
2. Mankiet CM1203 średni – szt. 2
3. Mankiet CM1204 duży – szt. 2
4. Przewód pacjenta do czujnika saturacji – szt. 2
5. Czujnik saturacji – szt. 2

Pakiet Nr 23
Lp. Nazwa asortymentu j.m. Ilość
1. Mankiet OMRON M 22-32 cm – szt. 5
2. Mankiet OMRON L 32-42 cm – szt. 3

Pakiet Nr 24
Lp. Nazwa asortymentu j.m. Ilość
1. Motylkowy zestaw infuzyjny – szt. 500

Pakiet Nr 25
Lp. Nazwa asortymentu j.m. Ilość
1. Kaniula dializacyjna z drenem, grubość igły 16G – szt. 100

Pakiet Nr 26
Lp. Nazwa asortymentu j.m. Ilość
1. Worki ochronne do leków cytostatycznych światłoczułych
a. 250 ml – szt. 4000
b. 500 ml – szt. 4000
c. 1000 ml – szt. 3000

Pakiet Nr 27
Lp. Nazwa asortymentu j.m. Ilość
1. Zestaw jednorazowy do poboru granulocytów z krwi obwodowej – szt. 4
2. Jednorazowy zestaw do terapeutycznej wymiany osocza – szt. 7
3. Antykoagulant ACD-A, 500 ml – szt. 10

Pakiet Nr 28
Lp. Nazwa asortymentu j.m. Ilość
1. Kabel z czujnikiem do pomiaru saturacji – szt. 4
2. Kabel do pomiaru ciśnienia tętniczego krwii – szt. 3
3. Mankiet do pomiaru ciśnienia tętniczego krwii, 23-33 cm, średni – szt. 4
4. Mankiet do pomiaru ciśnienia tętniczego krwii, 31-40 cm, duży – szt. 4
5. Przewód EKG 3 odprowadzeniowy – szt. 4

Pakiet Nr 29
Lp. Nazwa asortymentu j.m. Ilość
1. Czujnik przepływu Infinity ID – szt. 2
2. Czujnik tlenu – szt. 1

Pakiet Nr 30
Lp. Nazwa asortymentu j.m. Ilość
1. Czujnik D-Lite (do pomiaru kapnografii) – szt. 4

Pakiet Nr 31
Lp. Nazwa asortymentu j.m. Ilość
1. Manometr do pomiaru ciśnienia w mankiecie rurki intubacyjnej – szt. 2
2. Dren do manometru – szt. 5

Pakiet Nr 32
Lp. Nazwa asortymentu j.m. Ilość
1. Linia próbkowania gazów 3m – szt. 20
2. Pułapka wodna – szt. 4
3. Szybki czujnik tlenu, do pomiaru w strumieniu bocznym – szt. 2

Pakiet Nr 33
Lp. Nazwa asortymentu j.m. Ilość
1. Dren łączący do ciśnienia (NIPC) dla dorosłych – szt. 4
2. Mankiet do ciśnienia średni – szt. 4
3. Mankiet do ciśnienia duży – szt. 4
4. Przewód z czujnikiem do saturacji – szt. 4
5. Przewód EKG 3 odprowadzeniowy – szt. 4

Pakiet Nr 34
Lp. Nazwa asortymentu j.m. Ilość
1. Rampa 3-kranikowa – szt. 100

Pakiet Nr 35
Lp. Nazwa asortymentu j.m. Ilość
1. Kranik trójdrożny z przedłużaczem o dług. 20-25 cm – szt. 100

Pakiet Nr 36
Lp. Nazwa asortymentu j.m. Ilość
1. Roztwór zabezpieczający cewnik dializacyjny zawierający w składzie cytrynian trisodowy 30% – op. 200

Pakiet Nr 37
Lp. Nazwa asortymentu j.m. Ilość
1. Uchwyt-stabilizator do rurek intubacyjnych dla dorosłych – szt. 400.

II.1.5)

  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 31.51.00.00-4, 33.14.00.00-3, 33.14.12.00-2, 33.14.12.40-4, 33.14.13.00-3, 33.14.16.00-6, 33.14.16.24-0, 33.14.16.40-8, 33.14.16.41-5, 33.14.16.42-2, 33.16.20.00-3, 33.16.80.00-5, 33.19.00.00-6.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 37.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Działalność prowadzona na potrzeby wykonania zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień. Zamawiający oceni, czy Wykonawca spełnia warunek udziału na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. Ocena spełniania w/w warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia – nie spełnia.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający oceni, czy Wykonawca spełnia warunek udziału na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. Ocena spełniania w/w warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia – nie spełnia.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający oceni, czy Wykonawca spełnia warunek udziału na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. Ocena spełniania w/w warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia – nie spełnia.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający oceni, czy Wykonawca spełnia warunek udziału na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. Ocena spełniania w/w warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia – nie spełnia.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający oceni, czy Wykonawca spełnia warunek udziału na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. Ocena spełniania w/w warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia – nie spełnia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • próbki, opisy lub fotografie produktów, które mają zostać dostarczone, których autentyczność musi zostać poświadczona przez wykonawcę na żądanie zamawiającego;
 • inne dokumenty

  1. Oświadczenie, że oferowane produkty będące wyrobami medycznymi są dopuszczone do obrotu i użytkowania na terenie RPoraz są oznaczone znakiem CE zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r. (Dz.U.z 2010 nr 107 poz. 679);
  2. Dokument opisowy dotyczący zaoferowanego produktu (np.: katalog, ulotka informacyjna) – jedynie w przypadku wskazanym w Formularzu cenowym.
  3. Próbki zaoferowanego produktu – Dotyczy: Pakiet Nr 2 poz. 2, Pakiet Nr 4, Pakiet Nr 34, Pakiet Nr 35, Pakiet Nr 36 oraz Pakiet Nr 37.
  4. Dokument potwierdzający, iż oferowany produkt został przebadany klinicznie, np. wykaz badań klinicznych, potwierdzające działanie p/bakteryjne, poprawę drożności cewnika, ograniczenie krwawień w przypadku cewników hemodializacyjnych – Pakiet Nr 36.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 – Cena – 95
 • 2 – Termin płatności – 5

IV.2.2)

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.poliklinika.net
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: SP ZOZ MSW z W-MCO w Olsztynie, ul. Wojska Polskiego 37, 10-228 Olsztyn; Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia, Budynek D,Piętro 2, Pokój Nr 213.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 04.02.2016 godzina 13:30, miejsce: SP ZOZ MSW z W-MCO w Olsztynie, ul. Wojska Polskiego 37, 10-228 Olsztyn; Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia, Budynek D, Piętro 2, Kancelaria.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I – INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Pakiet Nr 1.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Zestaw do enteralnego żywienia przy pomocy jejunostomii – szt. 15.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.00.00-3.

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Pakiet Nr 2.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Zestaw zabiegowy do wkłucia centralnego – szt. 100
  2. Zestaw zabiegowy do wkłucia lędźwiowego – szt. 1000.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.00.00-3.

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Pakiet Nr 3.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Zestaw do kaniulacji tętnicy udowej metodą Seldingera – szt. 100
  2. Zestaw do kaniulacji tętnicy promieniowej metodą Seldingera – szt. 200.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.00.00-3.

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Pakiet Nr 4.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Zestaw do higieny jamy ustnej – komp. 300.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.00.00-3.

CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Pakiet Nr 5.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Płyn do jonizatorów typu Genano – szt. 2.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.00.00-3.

CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: Pakiet Nr 6.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Pokrowiec jednorazowy przeznaczony specjalnie do systemu ogrzewania pacjenta – szt. 300.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.00.00-3.

CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: Pakiet Nr 7.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Dren typu Penrosa, latex – szt. 30.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.00.00-3.

CZĘŚĆ Nr: 8 NAZWA: Pakiet Nr 8.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Nożyki do kleszczyków marSeal – op. 40.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.00.00-3.

CZĘŚĆ Nr: 9 NAZWA: Pakiet Nr 9.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Zestaw do nakłucia pęcherza moczowego z fiksatorem do cewnika – szt. 40.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.00.00-3.

CZĘŚĆ Nr: 10 NAZWA: Pakiet Nr 10.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Żarówka EFR 15V/150W – szt. 30.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.00.00-3.

CZĘŚĆ Nr: 11 NAZWA: Pakiet Nr 11.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Neutralizator zapachów – szt. 30.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.00.00-3.

CZĘŚĆ Nr: 12 NAZWA: Pakiet Nr 12.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Kapsułki skrobiowe apteczne nr 6 – op. 4.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.00.00-3.

CZĘŚĆ Nr: 13 NAZWA: Pakiet Nr 13.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Zbiornik jednorazowego użytku do pompy ssącej – szt. 100.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.00.00-3.

CZĘŚĆ Nr: 14 NAZWA: Pakiet Nr 14.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Zakrywka wodoodporna – szt. 9.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.00.00-3.

CZĘŚĆ Nr: 15 NAZWA: Pakiet Nr 15.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Zakrywka – szt. 3
  2. Dren – op. 3
  3. Przyłącze do płukania – szt. 3
  4. Rurka do spłukiwania – szt. 1
  5. Filtry – op. 2
  6. Pojemniki na płyn do pompy – szt. 3
  7. Olejek silikonowy – szt. 3.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.00.00-3.

CZĘŚĆ Nr: 16 NAZWA: Pakiet Nr 16.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Zestaw do przetoczeń cytostatyków trzykanałowy
  a. Transparentne (przejrzyste) – szt. 1300
  b. Światłoczułe (brunatne) – szt. 700
  2. Linia boczna, z portem bezigłowym, do przygotowywania leków antyblastycznych
  a. Transparentne (przejrzyste) – szt. 2000
  b. Światłoczułe (brunatne) – szt. 1000
  3. Linia boczna, z portem bezigłowym i filtrem infuzyjnym, do przygotowywania leków antyblastycznych – szt. 500.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.00.00-3.

CZĘŚĆ Nr: 17 NAZWA: Pakiet Nr 17.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Mankiet wielorazowy standardowy 23-35 cm – szt. 4
  2. Mankiet wielorazowy duży 31-40 cm – szt. 4
  3. Mankiet jednopacjentowy NIBP standard 23-33 cm – szt. 20
  4. Mankiet jednopacjentowy NIBP duży 31-40 cm – szt. 10
  5. Kabel zbiorczy EKG, 5 odprowadzeń, dług. 3,6m – szt. 2
  6. Kabel łączący do ciśnienia NIBP dla dorosłych o wadze powyżej 30 kg – szt. 2
  7. Przewód pacjenta do czujnika saturacji – szt. 6
  8. Czujnik wielorazowy typu klips na palec dla dorosłych o wadze powyżej 30 kg – szt. 6.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.00.00-3.

CZĘŚĆ Nr: 18 NAZWA: Pakiet Nr 18.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Zbiornik na skropliny – szt. 6
  2. Czujnik przepływu – op. 2
  3. Łącznik czujnika – szt. 20
  4. Zastawka wydechowa – szt. 3
  5. Czujnik stężenia CO2 w strumieniu głównym – szt. 1
  6. Kuweta do kapnometrii wielorazowego użytku – szt. 5
  7. Filtr fizelinowy – szt. 10.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.00.00-3.

CZĘŚĆ Nr: 19 NAZWA: Pakiet Nr 19.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Czujnik przepływu FLOV Sension – szt. 6
  2. Zastawka oddechowa – szt. 4
  3. Łącznik kątowy – szt. 3.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.00.00-3.

CZĘŚĆ Nr: 20 NAZWA: Pakiet Nr 20.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Filtr wdechowy – szt. 10
  2. Filtr wydechowy – szt. 10
  3. Zbiornik na skropliny – szt. 5
  4. Filtr wydechowy – szt. 10
  5. Filtr – gąbka/fizelina – wlot powietrza – szt.10
  6. Filtr – gąbka/fizelina – tył respiratota – szt. 10.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.00.00-3.

CZĘŚĆ Nr: 21 NAZWA: Pakiet Nr 21.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Kabel do EKG łączący monitor z odprowadzeniami – szt. 3
  2. Kabel wielorazowy EKG, 5 odprowadzeń – szt. 6
  3. Czujnik do pomiaru saturacji – szt. 12
  4. Kabel do pomiaru RR, łącznik monitoraz z mankietem – szt. 12.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.00.00-3.

CZĘŚĆ Nr: 22 NAZWA: Pakiet Nr 22.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Kabel łączący do ciśnienia dla dorosłych – szt. 2
  2. Mankiet CM1203 średni – szt. 2
  3. Mankiet CM1204 duży – szt. 2
  4. Przewód pacjenta do czujnika saturacji – szt. 2
  5. Czujnik saturacji – szt. 2.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.00.00-3.

CZĘŚĆ Nr: 23 NAZWA: Pakiet Nr 23.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Mankiet OMRON M 22-32 cm – szt. 5
  2. Mankiet OMRON L 32-42 cm – szt. 3.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.00.00-3.

CZĘŚĆ Nr: 24 NAZWA: Pakiet Nr 24.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Motylkowy zestaw infuzyjny – szt. 500.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.00.00-3.

CZĘŚĆ Nr: 25 NAZWA: Pakiet Nr 25.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Kaniula dializacyjna z drenem, grubość igły 16G – szt. 100.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.00.00-3.

CZĘŚĆ Nr: 26 NAZWA: Pakiet Nr 26.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Worki ochronne do leków cytostatycznych światłoczułych
  a. 250 ml – szt. 4000
  b. 500 ml – szt. 4000
  c. 1000 ml – szt. 3000.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.00.00-3.

CZĘŚĆ Nr: 27 NAZWA: Pakiet Nr 27.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Zestaw jednorazowy do poboru granulocytów z krwi obwodowej – szt. 4
  2. Jednorazowy zestaw do terapeutycznej wymiany osocza – szt. 7
  3. Antykoagulant ACD-A, 500 ml – szt. 10.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.00.00-3.

CZĘŚĆ Nr: 28 NAZWA: Pakiet Nr 28.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Kabel z czujnikiem do pomiaru saturacji – szt. 4
  2. Kabel do pomiaru ciśnienia tętniczego krwii – szt. 3
  3. Mankiet do pomiaru ciśnienia tętniczego krwii, 23-33 cm, średni – szt. 4
  4. Mankiet do pomiaru ciśnienia tętniczego krwii, 31-40 cm, duży – szt. 4
  5. Przewód EKG 3 odprowadzeniowy – szt. 4.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.00.00-3.

CZĘŚĆ Nr: 29 NAZWA: Pakiet Nr 29.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Czujnik przepływu Infinity ID – szt. 2
  2. Czujnik tlenu – szt. 1.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.00.00-3.

CZĘŚĆ Nr: 30 NAZWA: Pakiet Nr 30.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Czujnik D-Lite (do pomiaru kapnografii) – szt. 4.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.00.00-3.

CZĘŚĆ Nr: 31 NAZWA: Pakiet Nr 31.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Manometr do pomiaru ciśnienia w mankiecie rurki intubacyjnej – szt. 2
  2. Dren do manometru – szt. 5.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.00.00-3.

CZĘŚĆ Nr: 32 NAZWA: Pakiet Nr 32.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Linia próbkowania gazów 3m – szt. 20
  2. Pułapka wodna – szt. 4
  3. Szybki czujnik tlenu, do pomiaru w strumieniu bocznym – szt. 2.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.00.00-3.

CZĘŚĆ Nr: 33 NAZWA: Pakiet Nr 33.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Dren łączący do ciśnienia (NIPC) dla dorosłych – szt. 4
  2. Mankiet do ciśnienia średni – szt. 4
  3. Mankiet do ciśnienia duży – szt. 4
  4. Przewód z czujnikiem do saturacji – szt. 4
  5. Przewód EKG 3 odprowadzeniowy – szt. 4.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.00.00-3.

CZĘŚĆ Nr: 34 NAZWA: Pakiet Nr 34.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Rampa 3-kranikowa – szt. 100.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.00.00-3.

CZĘŚĆ Nr: 35 NAZWA: Pakiet Nr 35.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Kranik trójdrożny z przedłużaczem o dług. 20-25 cm – szt. 100.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.00.00-3.

CZĘŚĆ Nr: 36 NAZWA: Pakiet Nr 36.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Roztwór zabezpieczający cewnik dializacyjny zawierający w składzie cytrynian trisodowy 30% – op. 200.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.00.00-3.

CZĘŚĆ Nr: 37 NAZWA: Pakiet Nr 37.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Uchwyt-stabilizator do rurek intubacyjnych dla dorosłych – szt. 400.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.00.00-3.